Powrót do góry

Wniosek o uchylenie mandatu za parkowanie

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, na czym polegało zdarzenie, za które policja lub straż pożarna przyznała mandat. Wybranie odpowiedzi: "zaparkowaniu pojazdu na zakazie" oznacza, że mandat został przyznany za to, że pojazd był zaparkowany w miejscu, w którym obowiązywał zakaz parkowania. Wybranie odpowiedzi: "zaparkowaniu pojazdu na chodniku" oznacza, że mandat został przyznany za to, że pojazd został zaparkowany na chodniku, zamiast w miejscu, do tego przeznaczonym. Wybranie odpowiedzi: "zaparkowaniu pojazdu na trawniku" oznacza, że mandat został przyznany za to, że pojazd został zaparkowany na trawniku, a więc w miejscu do tego nie przeznaczonym. Wybranie odpowiedzi: "zaparkowaniu pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych" oznacza, że mandat został przyznany za to, że pojazd został zaparkowany na miejscu dla osób niepełnosprawnych, a pojazd nie posiadał oznaczenia, że jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Wybranie odpowiedzi: "zaparkowaniu pojazdu w strefie zamieszkania" oznacza, że mandat został przyznany za to, że pojazd został zaparkowany w strefie zamieszkania, gdzie nie można było parkować. Wybranie odpowiedzi: "zaparkowaniu pojazdu na skrzyżowaniu" oznacza, że mandat został przyznany za to, że pojazd został zaparkowany na skrzyżowaniu, gdzie nie można parkować. Wybranie odpowiedzi: "zaparkowaniu pojazdu w miejscu niedozwolonym" oznacza, że mandat został przyznany za to, że pojazd został zaparkowany w miejscu niedozwolonym. Wybranie odpowiedzi: "zaparkowaniu pojazdu na przejściu dla pieszych" " oznacza, że mandat został przyznany za to, że pojazd został zaparkowany na przejściu dla pieszych, a więc w miejscu do tego nieuprawnionym. Wybranie odpowiedzi: "inne" oznacza, że mandat został przyznany za inne zdarzenie, niż te, wymienione powyżej. Będzie można je opisać w odpowiedzi na następne pytanie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.

Wnioskodawca: ________
Adres: ________

Sąd Rejonowy w ________
Wydział Karny
Adres: ________


Dotyczy: Mandatu karnego ________ z dnia ________ r.WNIOSEK O UCHYLENIE MANDATU KARNEGO


Niniejszym, działając na podstawie art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 729, ze zm.) wnoszę o uchylenie mandatu karnego nr ________, z dnia ________ r., w wysokości ________ zł, za wykroczenie polegające na zaparkowaniu pojazdu na zakazie.

Mandat karny dotyczy pojazdu marki ________ o numerze rejestracyjnym ________.


UZASADNIENIE

Uchylenie mandatu karnego powinno nastąpić, gdyż grzywnę nałożono za czyn, który nie był czynem zabronionym, rozumianym jako wykroczenie, ponieważ:

________

Jednocześnie przypomina się treść art. 98 par. 4 ustawy Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 729, ze zm.):

Mandatem karnym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy.

22828 2282282222, 822822 2 222222822 522252522282 222222 8282825.

______________________
(podpis wnioskodawcy)Załącznik:

Kserokopia mandatu;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.

Wnioskodawca: ________
Adres: ________

Sąd Rejonowy w ________
Wydział Karny
Adres: ________


Dotyczy: Mandatu karnego ________ z dnia ________ r.WNIOSEK O UCHYLENIE MANDATU KARNEGO


Niniejszym, działając na podstawie art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 729, ze zm.) wnoszę o uchylenie mandatu karnego nr ________, z dnia ________ r., w wysokości ________ zł, za wykroczenie polegające na zaparkowaniu pojazdu na zakazie.

Mandat karny dotyczy pojazdu marki ________ o numerze rejestracyjnym ________.


UZASADNIENIE

Uchylenie mandatu karnego powinno nastąpić, gdyż grzywnę nałożono za czyn, który nie był czynem zabronionym, rozumianym jako wykroczenie, ponieważ:

________

Jednocześnie przypomina się treść art. 98 par. 4 ustawy Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 729, ze zm.):

Mandatem karnym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy.

22828 2282282222, 822822 2 222222822 522252522282 222222 8282825.

______________________
(podpis wnioskodawcy)Załącznik:

Kserokopia mandatu;