Överst på sidan

Äktenskapsförord

Förlopp:
0%
?
X

Fyll i datumet då makarna upprättar och signerar detta äktenskapsförord.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Äktenskapsförord

________, med personnummer ________, och ________, med personnummer ________, avtalar genom detta äktenskapsförord härmed följande:

________(s) banktillgodohavanden hos ________ kontonummer ________ ska utgöra hens enskilda egendom, vari ________ inte ska äga giftorätt.

Även avkastning från den enskilda egendomen blir enskild egendom.

________ lag ska vara tillämplig på äktenskapet.Datum:
__________ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande till den första maken: ________Datum:
__________ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande till den andra maken: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Äktenskapsförord

________, med personnummer ________, och ________, med personnummer ________, avtalar genom detta äktenskapsförord härmed följande:

________(s) banktillgodohavanden hos ________ kontonummer ________ ska utgöra hens enskilda egendom, vari ________ inte ska äga giftorätt.

Även avkastning från den enskilda egendomen blir enskild egendom.

________ lag ska vara tillämplig på äktenskapet.Datum:
__________ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande till den första maken: ________Datum:
__________ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande till den andra maken: ________