Överst på sidan

Alkohol- och drogpolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna policy skrivs.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Alkohol- och drogpolicy för ________

§ 1. Syfte

Syftet med denna policy är att motverka skadligt bruk av alkohol och droger bland våra medarbetare. Vi vill bidra till minskad ohälsa, olyckor samt värna om en god arbetsmiljö.


§ 2. Mål

Vi ställer upp följande mål:

________


§ 3. Riktlinjer

Alla medarbetare ska vara nyktra och drogfria under arbetstid. Det är oacceptabelt att komma påverkad av alkohol, andra berusningsmedel eller bakfull till arbetet.

Följande person avgör om en medarbetare är tjänstbar: ________.

personalfester och under representationer tillåts måttlig alkoholförtäring. Den alkohol som serveras ska vara godkänd av ansvarig chef, det ska vidare alltid finnas alkoholfria alternativ.


§ 4. Förebyggande åtgärder, ansvar och skyldigheter

a) Arbetsgivaren

________

b) Chef/-er

________

c) Arbetstagare

________


§ 5. Handlingsplan och rutiner

Vid en situation där en arbetstagare kommer påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel till arbetet ska följande rutiner följas:

Arbetsgivaren

________

Arbetstagare

________


§ 6. Rehabiliteringsansvar

Som arbetsgivare har vi ett rehabiliteringsansvar för våra anställda gällande alkoholism och andra drogmissbruk då detta klassas som en sjukdom. Att säga upp anställd på grund av missbruksproblem klassas således inte som saklig grund. Innan en eventuell uppsägning kan ske måste en anställd med alkohol- eller drogmissbruk erbjudas rehabilitering.

8252822 58 52558888225822882852825 582258 8 85522 2282882 2588 8 852555 225 225558225522 285 282225288 252252 528558 822 2522228888 22522528558828555 28825 52525552 2552 8288. 82 22 525252822 52222255 8 522 5582282525522 55 8 82528 58 52558888225822 825 22 rehabiliteringsöverenskommelse 522552258 228852 5582282525522 822 52558888225822 58825, 522228 8522 8522 282225288 2582882 22522555552.

En medarbetare som bereds rehabilitering är skyldig att aktivt delta. Målet med rehabiliteringen är att personen i fråga ska gå tillbaka i tjänst snarast möjligt.

Visa det pågående
dokumentet

________

Alkohol- och drogpolicy för ________

§ 1. Syfte

Syftet med denna policy är att motverka skadligt bruk av alkohol och droger bland våra medarbetare. Vi vill bidra till minskad ohälsa, olyckor samt värna om en god arbetsmiljö.


§ 2. Mål

Vi ställer upp följande mål:

________


§ 3. Riktlinjer

Alla medarbetare ska vara nyktra och drogfria under arbetstid. Det är oacceptabelt att komma påverkad av alkohol, andra berusningsmedel eller bakfull till arbetet.

Följande person avgör om en medarbetare är tjänstbar: ________.

personalfester och under representationer tillåts måttlig alkoholförtäring. Den alkohol som serveras ska vara godkänd av ansvarig chef, det ska vidare alltid finnas alkoholfria alternativ.


§ 4. Förebyggande åtgärder, ansvar och skyldigheter

a) Arbetsgivaren

________

b) Chef/-er

________

c) Arbetstagare

________


§ 5. Handlingsplan och rutiner

Vid en situation där en arbetstagare kommer påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel till arbetet ska följande rutiner följas:

Arbetsgivaren

________

Arbetstagare

________


§ 6. Rehabiliteringsansvar

Som arbetsgivare har vi ett rehabiliteringsansvar för våra anställda gällande alkoholism och andra drogmissbruk då detta klassas som en sjukdom. Att säga upp anställd på grund av missbruksproblem klassas således inte som saklig grund. Innan en eventuell uppsägning kan ske måste en anställd med alkohol- eller drogmissbruk erbjudas rehabilitering.

8252822 58 52558888225822882852825 582258 8 85522 2282882 2588 8 852555 225 225558225522 285 282225288 252252 528558 822 2522228888 22522528558828555 28825 52525552 2552 8288. 82 22 525252822 52222255 8 522 5582282525522 55 8 82528 58 52558888225822 825 22 rehabiliteringsöverenskommelse 522552258 228852 5582282525522 822 52558888225822 58825, 522228 8522 8522 282225288 2582882 22522555552.

En medarbetare som bereds rehabilitering är skyldig att aktivt delta. Målet med rehabiliteringen är att personen i fråga ska gå tillbaka i tjänst snarast möjligt.