Anmälan om bodelning under äktenskap

Förlopp:
0%
Ändra mallen

Skatteverket

Äktenskapsregistret

871 87 Härnösand


Anmälan om bodelning under äktenskap





Vi, ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________, vill genomföra en bodelning under bestående äktenskap.






5252582582225


852: _______ 85252: _______



_________________________________

Namnförtydligande: ________



Ort: _______ Datum: _______



_________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

Skatteverket

Äktenskapsregistret

871 87 Härnösand


Anmälan om bodelning under äktenskap





Vi, ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________, vill genomföra en bodelning under bestående äktenskap.






5252582582225


852: _______ 85252: _______



_________________________________

Namnförtydligande: ________



Ort: _______ Datum: _______



_________________________________

Namnförtydligande: ________