Överst på sidan

Anmälan om bodelning under äktenskap

Förlopp:
0%
?
X

Ange den första makens för- och efternamn.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Skatteverket

Äktenskapsregistret

871 87 Härnösand


Anmälan om bodelning under äktenskap

Vi, ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________, vill genomföra en bodelning under bestående äktenskap.


5252582582225


852: _______ 85252: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

Skatteverket

Äktenskapsregistret

871 87 Härnösand


Anmälan om bodelning under äktenskap

Vi, ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________, vill genomföra en bodelning under bestående äktenskap.


5252582582225


852: _______ 85252: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________