Överst på sidan

Anmälan om föräldraledighet

Förlopp:
0%
?
X

Ange datumet då arbetstagaren skickar anmälan om föräldraledighet till arbetsgivaren. Detta bör ske två månader innan den tänkta starten på ledigheten. Rör det sig om en föräldraledighet där föräldern får, eller skulle fått, tillfällig föräldrapenning räcker det med anmälan en vecka i förväg.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Anmälan om föräldraledighet


Namn:
________ Personnummer: ________

Anställningsnummer: ________

Befattning: ________Föräldraledighet

Period: Från den ________ till den ________

Omfattning: procentOrt Datum:_______________________________________
Signatur:________________________________________

Namnförtydligande ________Attest:_________________________________________

Visa det pågående
dokumentet

________

Anmälan om föräldraledighet


Namn:
________ Personnummer: ________

Anställningsnummer: ________

Befattning: ________Föräldraledighet

Period: Från den ________ till den ________

Omfattning: procentOrt Datum:_______________________________________
Signatur:________________________________________

Namnförtydligande ________Attest:_________________________________________