Överst på sidan

Ansökan om ledighet från grundskola

Förlopp:
0%
?
X

Ange datumet då det här dokumentet fylls i.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Datum: ________

Ansökan om ledighet från grundskola


1. Ansökan avser

Elevens namn: ________

Elevens personnummer: ________

Skolans namn: ________ Klass: ________


2. Vårdnadshavare

Namn: ________ Telefonnummer: ________


3. Period för önskad ledighet

Fr.o.m: ________ T.o.m: ________

Antal skoldagar: ________


4. Orsak till ledighet

________


5. Signatur

Ort: _______ Datum: _______Signatur vårdnadshavare:
__________________________________

Namnförtydligande: ________

Undertecknande har tagit del av ovanstående och förbinder sig att ansvara för återläsning.


Ifylls av rektor

Beviljas ( )

Beviljas inte ( )

*Kryssa 225 522 52252885 beslutet

Skäl 225 beslut:
Ort: _______ 85252: _______Signatur rektor:
__________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

Datum: ________

Ansökan om ledighet från grundskola


1. Ansökan avser

Elevens namn: ________

Elevens personnummer: ________

Skolans namn: ________ Klass: ________


2. Vårdnadshavare

Namn: ________ Telefonnummer: ________


3. Period för önskad ledighet

Fr.o.m: ________ T.o.m: ________

Antal skoldagar: ________


4. Orsak till ledighet

________


5. Signatur

Ort: _______ Datum: _______Signatur vårdnadshavare:
__________________________________

Namnförtydligande: ________

Undertecknande har tagit del av ovanstående och förbinder sig att ansvara för återläsning.


Ifylls av rektor

Beviljas ( )

Beviljas inte ( )

*Kryssa 225 522 52252885 beslutet

Skäl 225 beslut:
Ort: _______ 85252: _______Signatur rektor:
__________________________________________

Namnförtydligande: ________