Överst på sidan

Ansökan om ledighet från grundskola

Förlopp:
0%
?
X

Ange datumet då det här dokumentet fylls i.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Datum: ________

Ansökan om ledighet från grundskola


1. Ansökan avser

Elevens namn: ________

Elevens personnummer: ________

Skolans namn: ________ Klass: ________


2. Vårdnadshavare

Namn:________ Telefonnummer: ________


3. Period för önskad ledighet

Fr.o.m: ________ T.o.m: ________

Antal skoldagar: ________


4. Orsak till ledighet

________


Signatur vårdnadshavare: __________________________________

Undertecknande har tagit del av ovanstående och förbinder sig att ansvara för återläsning.
Ifylls av rektor

Beviljas ( )

Beviljas inte ( )

*Kryssa för det aktuella beslutet

Skäl för beslut:
Datum:

Signatur rektor:__________________________________________

Visa det pågående
dokumentet

Datum: ________

Ansökan om ledighet från grundskola


1. Ansökan avser

Elevens namn: ________

Elevens personnummer: ________

Skolans namn: ________ Klass: ________


2. Vårdnadshavare

Namn:________ Telefonnummer: ________


3. Period för önskad ledighet

Fr.o.m: ________ T.o.m: ________

Antal skoldagar: ________


4. Orsak till ledighet

________


Signatur vårdnadshavare: __________________________________

Undertecknande har tagit del av ovanstående och förbinder sig att ansvara för återläsning.
Ifylls av rektor

Beviljas ( )

Beviljas inte ( )

*Kryssa för det aktuella beslutet

Skäl för beslut:
Datum:

Signatur rektor:__________________________________________