Ansökan om riskkapital

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna ansökan om riskkapital skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Till,

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Ansökan om riskkapital

§ 1. Inledning

________ (fortsatt benämnt "Bolaget") söker genom detta brev finansiering av ________ till sin verksamhet.

Bolaget har stor potential för tillväxt och goda vinstmöjligheter. Bolaget önskar komma i kontakt med ________ för fortsatt förhandling.

Nedan presenteras övergripande information kring bolaget och potentiell investering. Detaljer diskuteras och förhandlas vid fortsatt kontakt.


§ 2. Bolagsinformation

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Antal aktier: ________ st
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontakt: ________


§ 3. Fas

Bolaget startades den ________ och befinner sig nu i uppstartsfasen.


§ 4. Verksamhetsbeskrivning

Bolaget bedriver följande verksamhet:

________


§ 5. Vision

Bolagets vision:

________


§ 6. Varor

Bolaget ska i sin verksamhet sälja följande varor:

________

Följande varor är under utveckling och förväntas utgöra en del av verksamhetens sortiment i framtiden:

________


§ 7. Marknad

Bolaget ska verka på följande marknad/bransch: ________.

Marknaden där bolaget ska verka är mogen/relativt mogen och alltså etablerad i samhället. Det är alltså en säker marknad att entra.

Bolaget ska verka inom följande geografiska område: ________.


§ 8. Framtidsutsikter

a) Branschen

Framtidsutsikter för branschen som helhet:

________

Faktorer som kan påverka branschen positivt:

________

Faktorer som kan påverka branschen negativt:

________

Bolaget planerar hantera potentiell negativ påverkan enligt följande:

________

b) Bolaget

Bolaget förväntas bli framgångsrikt p.g.a. följande anledning/-ar:

________

Investeringen förväntas bli lönsam p.g.a. följande anledning/-ar:

________


§ 9. Ägare

________ bedriver bolaget på egen hand och äger samtliga ________ st aktier.

________ kan tillföra affärsidén följande kompetens/erfarenheter:

________

Kontaktuppgifter

Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 10. Storlek på riskkapital och antal aktier

Bolaget ansöker om riskkapital om ________ SEK (________). Detta belopp motsvarar värdet av ________ st aktier.

Styckpriset per aktie uppgår alltså till ________ SEK (________).


§ 11. Aktiv ägare

Bolaget föreslår att riskkapitalisten ska ha en aktiv roll i bolaget på följande sätt:

________


§ 12. Tidspann

Bolaget förutser att riskkapitalisten stannar i bolaget i ca år för att därefter kunna sälja sina aktier med förväntad vinst.


§ 13. Fortsatt förhandling

Bolaget bjuder med detta dokument in till förhandling av villkor för att kunna upprätta potentiellt aktieägaravtal. Förslagsvis kan ett personligt möte hållas den ________ klockan ________ på följande adress ________.

Passar inte föreslagen tid kan ny tid överenskommas. Återkoppling önskas senast den ________ via e-post.


§ 14. 8225582852

82852228 5225582852 8822258 52225 5282252.


§ 15. Underskrift


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos bolaget): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Till,

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Ansökan om riskkapital

§ 1. Inledning

________ (fortsatt benämnt "Bolaget") söker genom detta brev finansiering av ________ till sin verksamhet.

Bolaget har stor potential för tillväxt och goda vinstmöjligheter. Bolaget önskar komma i kontakt med ________ för fortsatt förhandling.

Nedan presenteras övergripande information kring bolaget och potentiell investering. Detaljer diskuteras och förhandlas vid fortsatt kontakt.


§ 2. Bolagsinformation

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Antal aktier: ________ st
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontakt: ________


§ 3. Fas

Bolaget startades den ________ och befinner sig nu i uppstartsfasen.


§ 4. Verksamhetsbeskrivning

Bolaget bedriver följande verksamhet:

________


§ 5. Vision

Bolagets vision:

________


§ 6. Varor

Bolaget ska i sin verksamhet sälja följande varor:

________

Följande varor är under utveckling och förväntas utgöra en del av verksamhetens sortiment i framtiden:

________


§ 7. Marknad

Bolaget ska verka på följande marknad/bransch: ________.

Marknaden där bolaget ska verka är mogen/relativt mogen och alltså etablerad i samhället. Det är alltså en säker marknad att entra.

Bolaget ska verka inom följande geografiska område: ________.


§ 8. Framtidsutsikter

a) Branschen

Framtidsutsikter för branschen som helhet:

________

Faktorer som kan påverka branschen positivt:

________

Faktorer som kan påverka branschen negativt:

________

Bolaget planerar hantera potentiell negativ påverkan enligt följande:

________

b) Bolaget

Bolaget förväntas bli framgångsrikt p.g.a. följande anledning/-ar:

________

Investeringen förväntas bli lönsam p.g.a. följande anledning/-ar:

________


§ 9. Ägare

________ bedriver bolaget på egen hand och äger samtliga ________ st aktier.

________ kan tillföra affärsidén följande kompetens/erfarenheter:

________

Kontaktuppgifter

Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 10. Storlek på riskkapital och antal aktier

Bolaget ansöker om riskkapital om ________ SEK (________). Detta belopp motsvarar värdet av ________ st aktier.

Styckpriset per aktie uppgår alltså till ________ SEK (________).


§ 11. Aktiv ägare

Bolaget föreslår att riskkapitalisten ska ha en aktiv roll i bolaget på följande sätt:

________


§ 12. Tidspann

Bolaget förutser att riskkapitalisten stannar i bolaget i ca år för att därefter kunna sälja sina aktier med förväntad vinst.


§ 13. Fortsatt förhandling

Bolaget bjuder med detta dokument in till förhandling av villkor för att kunna upprätta potentiellt aktieägaravtal. Förslagsvis kan ett personligt möte hållas den ________ klockan ________ på följande adress ________.

Passar inte föreslagen tid kan ny tid överenskommas. Återkoppling önskas senast den ________ via e-post.


§ 14. 8225582852

82852228 5225582852 8822258 52225 5282252.


§ 15. Underskrift


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos bolaget): ________