Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument skrivs.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätt


§ 1. Bostadsrättsförening

________

Detta dokument ska skickas till bostadsrättsföreningens styrelse


§ 2. Bostadsrätt

Adress: ________
Lägenhetsnummer: ________
Yta: ________ kvadratmeter


§ 3. Bostadsrättshavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress under uthyrningstiden: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Andrahandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Nuvarande adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 5. Hyresperiod

Ansökan gäller uthyrning under perioden: ________ - ________.


§ 6. Skäl för uthyrning

Bostadsrättshavaren önskar hyra ut ovan nämnd bostad p.g.a. följande anledning/-ar:

________


§ 7. Signatur
Ort: __________ Datum: __________
________________________________

Namnförtydligande: ________
Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande bostadsrättshavarens sambo/make: ________


§ 8. 5225288228 828852

225252225 5282252 ( )

888855 5282252 ( )
Ort: _______ Datum: _______
__________________________________

Namnförtydligande:

Visa det pågående
dokumentet

________

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätt


§ 1. Bostadsrättsförening

________

Detta dokument ska skickas till bostadsrättsföreningens styrelse


§ 2. Bostadsrätt

Adress: ________
Lägenhetsnummer: ________
Yta: ________ kvadratmeter


§ 3. Bostadsrättshavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress under uthyrningstiden: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Andrahandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Nuvarande adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 5. Hyresperiod

Ansökan gäller uthyrning under perioden: ________ - ________.


§ 6. Skäl för uthyrning

Bostadsrättshavaren önskar hyra ut ovan nämnd bostad p.g.a. följande anledning/-ar:

________


§ 7. Signatur
Ort: __________ Datum: __________
________________________________

Namnförtydligande: ________
Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Namnförtydligande bostadsrättshavarens sambo/make: ________


§ 8. 5225288228 828852

225252225 5282252 ( )

888855 5282252 ( )
Ort: _______ Datum: _______
__________________________________

Namnförtydligande: