Överst på sidan

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum då detta dokument skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av hyresrätt

§ 1. Hyresvärd

Namn: ________
Organisationsnummer: ________


§ 2. Hyresrätt

Adress: ________
Yta: ________ kvadratmeter


§ 3. Förstahandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress under uthyrningstiden: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Andrahandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Nuvarande adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 5. Hyresperiod

Ansökan gäller uthyrning under perioden: ________ - ________.


§ 6. Skäl för uthyrning

Förstahandshyresgästen önskar hyra ut ovan nämnd bostad p.g.a. följande anledning/-ar:

________


§ 7. Signatur


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Godkännande från make/sambo


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande förstahandshyresgästens sambo/make: ________


§ 8. 5225288228 828852


225252225 5282252 ( )

888855 5282252 ( )


Ort: _______ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande:

Visa det pågående
dokumentet

________

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av hyresrätt

§ 1. Hyresvärd

Namn: ________
Organisationsnummer: ________


§ 2. Hyresrätt

Adress: ________
Yta: ________ kvadratmeter


§ 3. Förstahandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress under uthyrningstiden: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Andrahandshyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Nuvarande adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 5. Hyresperiod

Ansökan gäller uthyrning under perioden: ________ - ________.


§ 6. Skäl för uthyrning

Förstahandshyresgästen önskar hyra ut ovan nämnd bostad p.g.a. följande anledning/-ar:

________


§ 7. Signatur


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Godkännande från make/sambo


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande förstahandshyresgästens sambo/make: ________


§ 8. 5225288228 828852


225252225 5282252 ( )

888855 5282252 ( )


Ort: _______ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: