Arbetsgivarintyg

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

Arbetsgivarintyg

1. Arbetstagaren

Namn: ________, fortsatt refererad till som "Arbetstagaren"

Personnummer: ________


2. Uppgifter om anställningen

Anställningstid: Från den ________ till den ________

Befattning: ________

Tjänstledighet: Från den ________ till den ________

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Arbetstid: Heltid med ________ timmar per vecka


3. Särskilda upplysningar om anställningen

Arbetstagaren är anställd i bemanningsföretag för uthyrning.


4. Anledningen till att anställningen upphört

Den anställdes egna begäran.


5. Ersättning med anledning av anställningens upphörande

Avtal har mellan parterna ingåtts om avgångsvederlag, eller liknande, med följande ersättning:

________


6. Erbjudande om fortsatt arbete

Arbetstagaren erbjöds fortsatt anställning på heltid med ________ timmar per vecka, fr.o.m. den ________ tillsvidare. Arbetstagaren accepterade erbjudandet den ________.


7. Arbetad tid

Den redovisade tiden nedan avser perioden ________ till ________.

År/månad Arbetade timmar Frånvaro Övertid/Mertid
________ Januari ________ 0 0


8. Uppgifter om lön

________ ersattes under anställningsperioden med en månadslön om ________ SEK (________).

Övertid/mertid har ersatts ________ SEK (________) per timme. Ersättning utöver den ordinarie, som t.ex. OB redovisas nedan.

År/månad Dagar Typ av ersättning Timmar SEK/timme
________ Januari ________ ________ ________ ________


9. Ferielön

Arbetstagaren var anställd med ferielön. Antal betalda feriedagar uppgår till ________ och den utbetalda ferielönen uppgår till ________ SEK (________).


10. Arbetsgivarens (eller representants) underskrift

Namn: ________ Organisationsnummer: ________

Adress: ________ Telefonnummer: ________
Ort: _______ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande:

Visa det pågående
dokumentet

________

Arbetsgivarintyg

1. Arbetstagaren

Namn: ________, fortsatt refererad till som "Arbetstagaren"

Personnummer: ________


2. Uppgifter om anställningen

Anställningstid: Från den ________ till den ________

Befattning: ________

Tjänstledighet: Från den ________ till den ________

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Arbetstid: Heltid med ________ timmar per vecka


3. Särskilda upplysningar om anställningen

Arbetstagaren är anställd i bemanningsföretag för uthyrning.


4. Anledningen till att anställningen upphört

Den anställdes egna begäran.


5. Ersättning med anledning av anställningens upphörande

Avtal har mellan parterna ingåtts om avgångsvederlag, eller liknande, med följande ersättning:

________


6. Erbjudande om fortsatt arbete

Arbetstagaren erbjöds fortsatt anställning på heltid med ________ timmar per vecka, fr.o.m. den ________ tillsvidare. Arbetstagaren accepterade erbjudandet den ________.


7. Arbetad tid

Den redovisade tiden nedan avser perioden ________ till ________.

År/månad Arbetade timmar Frånvaro Övertid/Mertid
________ Januari ________ 0 0


8. Uppgifter om lön

________ ersattes under anställningsperioden med en månadslön om ________ SEK (________).

Övertid/mertid har ersatts ________ SEK (________) per timme. Ersättning utöver den ordinarie, som t.ex. OB redovisas nedan.

År/månad Dagar Typ av ersättning Timmar SEK/timme
________ Januari ________ ________ ________ ________


9. Ferielön

Arbetstagaren var anställd med ferielön. Antal betalda feriedagar uppgår till ________ och den utbetalda ferielönen uppgår till ________ SEK (________).


10. Arbetsgivarens (eller representants) underskrift

Namn: ________ Organisationsnummer: ________

Adress: ________ Telefonnummer: ________
Ort: _______ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande: