Överst på sidan

Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter

Förlopp:
0%
?
X

Uppge datum då detta dokument upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________


Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)


Härmed väljer jag, ________, att återkalla mitt samtycke till behandling av samtliga personuppgifter som jag lämnade till er, ________, den ________.


Underskrift


Datum: _______ Ort: _______
__________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________


Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)


Härmed väljer jag, ________, att återkalla mitt samtycke till behandling av samtliga personuppgifter som jag lämnade till er, ________, den ________.


Underskrift


Datum: _______ Ort: _______
__________________________________

Namnförtydligande: ________