Överst på sidan

Återkallelse av fullmakt

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Återkallande av fullmakt

§ 1. Fullmaktsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________


§ 2. Fullmäktige

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Återkallande

Härmed återkallar jag den fullmakt som ställts ut muntligen till den fullmäktige den ________.

Återkallelsen gäller från och med den dag då den fullmäktige delges detta dokument. Från och med denna dag förlorar fullmakten sin giltighet och får inte under några omständigheter brukas.

Denna återkallelse har meddelats den fullmäktige och handling som företas med tredje man efter återkallande har skett utförs i ond tro och är utan verkan.


§ 4. 52525825822


Ort: _______ Datum__________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Återkallande av fullmakt

§ 1. Fullmaktsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________


§ 2. Fullmäktige

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Återkallande

Härmed återkallar jag den fullmakt som ställts ut muntligen till den fullmäktige den ________.

Återkallelsen gäller från och med den dag då den fullmäktige delges detta dokument. Från och med denna dag förlorar fullmakten sin giltighet och får inte under några omständigheter brukas.

Denna återkallelse har meddelats den fullmäktige och handling som företas med tredje man efter återkallande har skett utförs i ond tro och är utan verkan.


§ 4. 52525825822


Ort: _______ Datum__________________________

Namnförtydligande: ________