Överst på sidan

Avgångsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avgångsavtal upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avgångsavtal§ 1. PARTER

a) Arbetstagare

Namn: ________, fortsatt benämnd som "Arbetstagaren"
Personnummer: ________
Befattning: ________
Anställningsnummer: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Arbetsgivare

Namn: ________, fortsatt benämnd som "Arbetsgivaren"
Organisationsnummer: ________
Närmaste Chef: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________


§ 2. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNING

Ovan presenterade parter kommer genom signering av detta avtal överens om att arbetstagarens anställning kommer att avslutas den ________ efter beaktande av en uppsägningstid om ________ månader.


§ 3. VILLKOR UNDER UPPSÄGNINGSTIDEN

Under uppsägningstiden erhåller arbetstagaren fulla anställningsförmåner men är arbetsbefriad. Arbetstagaren har under denna period rätt att ta annan anställning eller uppdrag på annan plats.


§ 4. AVGÅNGSVEDERLAG

Arbetsgivaren ska betala ut ett avgångsvederlag motsvarande en månadslön baserat på en månadslön om ________ SEK (________).


§ 5. TJÄNSTEPENSION

Arbetsgivaren ska betala tjänstepensionspremier motsvarande ________ SEK (________) till en av arbetstagaren vald pensionsförvaltare.


§ 6. KOMPETENSUTVECKLING

Arbetsgivaren ska stödja arbetstagarens fortsatta karriärsutveckling genom att betala ________ SEK (________) för kompetensutveckling. Detta ska skickas till arbetsgivaren på faktura utställd från, av arbetstagaren, vald utbildningsanordnare.


§ 7. SEMESTER

I samband med att tjänsten avslutas ska ersättning för eventuell kvarstående samt intjänad semester under uppsägningstiden betalas ut till arbetstagaren.


§ 8. 52552525525 8522588885

5 285 225 52225 58258, 285 285825 58258 822 525 5282588282222 55 2588222555, 55 85228825 22885255852522 228852 25522525 88528822 5228255252.


§ 9. UNDERSKRIFTER

Datum: _______ Ort: _______________________________________

Namnförtydligande: ________


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Namnförtydligande: ________Detta avtal har upprättats i två exemplar där parterna har tagit var sitt.

Visa det pågående
dokumentet

________

Avgångsavtal§ 1. PARTER

a) Arbetstagare

Namn: ________, fortsatt benämnd som "Arbetstagaren"
Personnummer: ________
Befattning: ________
Anställningsnummer: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Arbetsgivare

Namn: ________, fortsatt benämnd som "Arbetsgivaren"
Organisationsnummer: ________
Närmaste Chef: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________


§ 2. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNING

Ovan presenterade parter kommer genom signering av detta avtal överens om att arbetstagarens anställning kommer att avslutas den ________ efter beaktande av en uppsägningstid om ________ månader.


§ 3. VILLKOR UNDER UPPSÄGNINGSTIDEN

Under uppsägningstiden erhåller arbetstagaren fulla anställningsförmåner men är arbetsbefriad. Arbetstagaren har under denna period rätt att ta annan anställning eller uppdrag på annan plats.


§ 4. AVGÅNGSVEDERLAG

Arbetsgivaren ska betala ut ett avgångsvederlag motsvarande en månadslön baserat på en månadslön om ________ SEK (________).


§ 5. TJÄNSTEPENSION

Arbetsgivaren ska betala tjänstepensionspremier motsvarande ________ SEK (________) till en av arbetstagaren vald pensionsförvaltare.


§ 6. KOMPETENSUTVECKLING

Arbetsgivaren ska stödja arbetstagarens fortsatta karriärsutveckling genom att betala ________ SEK (________) för kompetensutveckling. Detta ska skickas till arbetsgivaren på faktura utställd från, av arbetstagaren, vald utbildningsanordnare.


§ 7. SEMESTER

I samband med att tjänsten avslutas ska ersättning för eventuell kvarstående samt intjänad semester under uppsägningstiden betalas ut till arbetstagaren.


§ 8. 52552525525 8522588885

5 285 225 52225 58258, 285 285825 58258 822 525 5282588282222 55 2588222555, 55 85228825 22885255852522 228852 25522525 88528822 5228255252.


§ 9. UNDERSKRIFTER

Datum: _______ Ort: _______________________________________

Namnförtydligande: ________


Datum: _______ Ort: _______________________________________

Namnförtydligande: ________Detta avtal har upprättats i två exemplar där parterna har tagit var sitt.