Överst på sidan

Avslutande eller avbrytande av provanställning

Förlopp:
0%
?
X

Ange om provanställningen ska upphöra p.g.a. att tiden för provanställningen löper ut och någon fortsatt anställning inte är aktuellt eller om arbetsgivaren önskar avbryta provanställningen i förtid.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Avslutande av provanställning


Härmed meddelas att din provanställning upphör. Beslutad sista dag för anställningen anges nedan.


1. Arbetstagare

Namn: ________ Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________


2. Arbetsgivare

Namn: ________ Organisationsnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________

E-post: ________


3. Upphörande av provanställning

Provanställning med start den ________ upphör den ________ och kommer inte övergå till en tillsvidareanställning.4. Underskrifter

Arbetstagaren


Ort: _______ Datum: _________________________________________________

Namnförtydligande: ________Arbetsgivaren

Ort: _______ Datum: _________________________________________________

Namnförtydligande närmaste chef: ________Detta 828225 555 522552258 8 285 88258255252 25222855, 85558 25522525 555 25558882 855 8822.

Visa det pågående
dokumentet

Avslutande av provanställning


Härmed meddelas att din provanställning upphör. Beslutad sista dag för anställningen anges nedan.


1. Arbetstagare

Namn: ________ Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________


2. Arbetsgivare

Namn: ________ Organisationsnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________

E-post: ________


3. Upphörande av provanställning

Provanställning med start den ________ upphör den ________ och kommer inte övergå till en tillsvidareanställning.4. Underskrifter

Arbetstagaren


Ort: _______ Datum: _________________________________________________

Namnförtydligande: ________Arbetsgivaren

Ort: _______ Datum: _________________________________________________

Namnförtydligande närmaste chef: ________Detta 828225 555 522552258 8 285 88258255252 25222855, 85558 25522525 555 25558882 855 8822.