Avstängning av arbetstagare

Förlopp:
0%
?
X

Uppge vilket datum som detta dokument om avstängning av arbetstagare skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avstängning av arbetstagare

§ 1. Arbetstagare

Namn: ________
Anställningsnummer: ________


§ 2. Arbetsgivare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Närmaste chef: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Villkor för avstängning

a) Från och med dagens datum, då du delges detta dokument, stängs du av från din anställning som ________ hos oss. Avstängningen löper under tiden för vår utredning.

b) Avstängning sker i väntan på beslut om eventuell disciplinär åtgärd. Fattas inget sådant beslut förväntas du vara åter i arbete den dag då avstängningen upphör.

c) Anledning till avstängning:

________

d) 8822 522888552 82222252 555 8252228 285228822 285 258822258282 55 522 8258525 222 22882228858258. 58 822 558228288552 855 528855 225 558228288222 25 5582282852822 285 555 522552 55522225.

e) Arbetstagaren har under tiden för avstängningen fortsatt rätt till lön.

f) Avstängningen innebär inget förbud för arbetstagaren att vistas på arbetsplatsen.


§ 4. Kontakt

Vid eventuella frågor som rör detta brev kontaktas din närmaste chef, ________.


§ 5. Underskrift


Ort: _______ Datum: _______
______________________________

Namnförtydligande närmaste chef: ________


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande arbetstagare: ________


Detta dokument har upprättats i två exemplar där parterna har tagit var sitt.

Visa det pågående
dokumentet

________

Avstängning av arbetstagare

§ 1. Arbetstagare

Namn: ________
Anställningsnummer: ________


§ 2. Arbetsgivare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Närmaste chef: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Villkor för avstängning

a) Från och med dagens datum, då du delges detta dokument, stängs du av från din anställning som ________ hos oss. Avstängningen löper under tiden för vår utredning.

b) Avstängning sker i väntan på beslut om eventuell disciplinär åtgärd. Fattas inget sådant beslut förväntas du vara åter i arbete den dag då avstängningen upphör.

c) Anledning till avstängning:

________

d) 8822 522888552 82222252 555 8252228 285228822 285 258822258282 55 522 8258525 222 22882228858258. 58 822 558228288552 855 528855 225 558228288222 25 5582282852822 285 555 522552 55522225.

e) Arbetstagaren har under tiden för avstängningen fortsatt rätt till lön.

f) Avstängningen innebär inget förbud för arbetstagaren att vistas på arbetsplatsen.


§ 4. Kontakt

Vid eventuella frågor som rör detta brev kontaktas din närmaste chef, ________.


§ 5. Underskrift


Ort: _______ Datum: _______
______________________________

Namnförtydligande närmaste chef: ________


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande arbetstagare: ________


Detta dokument har upprättats i två exemplar där parterna har tagit var sitt.