Överst på sidan

Avtal om barnvakt

Förlopp:
0%
?
X

Ange dagens datum då detta dokument fylls i.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om barnvakt

§ 1. BARN

Namn: ________
Födelsedata: ________


§ 2. VÅRDNADSHAVARE

a) Namn: ________
Födelsedata: ________
Adress: ________
Telefon: ________

b) Namn: ________
Födelsedata: ________
Adress: ________
Telefon: ________


§ 3. BARNVAKT

Namn: ________
Födelsedata: ________
Adress: ________
Telefon: ________
Nödkontakt: ________ med telefonnummer ________


§ 4. SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

a) Arbetstimmar och arbetsdagar

Barnpassningen ska utföras under denna dag följande timmar:

________

b) Ansvarsområden

Barnvakten ges följande ansvarsområden:

________

c) Förmåner

Barnvakten får tillgång till följande förmåner:

________

d) Måltider

Följande reglerna ska gälla kring måltider under barnpassningen:

________

e) Aktiviteter

Barnvakten ska utföra följande aktiviteter med barnet/barnen:

________

f) Belastningsregister

Barnvakten garanterar att hen inte har någon anmärkning i belastningsregistret eller på något sätt är begränsad att arbeta med barn. Innan barnpassningstillfället ska barnvakten tillhandahålla ett utdrag från belastningsregistret.

g) Missbruk

Barnvakten garanterar, genom signering av detta avtal, att hen inte har något missbruk med varken alkohol eller droger.

h) Språk

Barnvakten ska använda ett vårdat språk vid kommunikation med barnet.


§ 5. ALLERGI

Barnet har följande allergi/-er:

________


§ 6. ERSÄTTNING

Barnvakten ersätts med ________ SEK (________) per timme.


§ 7. BETALNING

Betalning ska ske genom genom insättning på barnvaktens bankkonto ________ hos ________.

Utbetalning ska ske enligt följande:

________


§ 8. TRANSPORT OCH RESOR

Vid behov ska/får familjens bil användas av barnvakten.

Barnvakten står själv för bensinkostnader.

Åker barnvakten kollektivtrafik med barnet står hen själv för kostnaderna.


§ 9. AVTALSBROTT OCH VITE

Begår någon av parterna avtalsbrott har motparten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Bryter part mot vad som överenskommits i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 10. SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT

a) Information

Barnvakten har tystnadsplikt och är bunden av sekretess gällande personlig och konfidentiell information om barnet och övrig familj. Information som t.ex. barnets/familjemedlemmars hälsotillstånd, adress, arbetsplats och personliga scheman får alltså inte delas med tredje part. Detta gäller även vart familjen förvarar dyrbar egendom etc.

Barnvakten är bunden av sekretessen under tiden för barnpassningen samt under följande period efter avtalets upphörande:

________

b) Sociala medier

Barnet tillåts synas i barnvaktens sociala medier.


§ 11. 28885 2885585

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 12. 55555

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 85228825 255225 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 13. ÄNDRING

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av samtliga parter.


§ 14. UNDERSKRIFTER


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande vårdnadshavare 1: ________


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande vårdnadshavare 2: ________


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namförtydligande barnvakt: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om barnvakt

§ 1. BARN

Namn: ________
Födelsedata: ________


§ 2. VÅRDNADSHAVARE

a) Namn: ________
Födelsedata: ________
Adress: ________
Telefon: ________

b) Namn: ________
Födelsedata: ________
Adress: ________
Telefon: ________


§ 3. BARNVAKT

Namn: ________
Födelsedata: ________
Adress: ________
Telefon: ________
Nödkontakt: ________ med telefonnummer ________


§ 4. SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

a) Arbetstimmar och arbetsdagar

Barnpassningen ska utföras under denna dag följande timmar:

________

b) Ansvarsområden

Barnvakten ges följande ansvarsområden:

________

c) Förmåner

Barnvakten får tillgång till följande förmåner:

________

d) Måltider

Följande reglerna ska gälla kring måltider under barnpassningen:

________

e) Aktiviteter

Barnvakten ska utföra följande aktiviteter med barnet/barnen:

________

f) Belastningsregister

Barnvakten garanterar att hen inte har någon anmärkning i belastningsregistret eller på något sätt är begränsad att arbeta med barn. Innan barnpassningstillfället ska barnvakten tillhandahålla ett utdrag från belastningsregistret.

g) Missbruk

Barnvakten garanterar, genom signering av detta avtal, att hen inte har något missbruk med varken alkohol eller droger.

h) Språk

Barnvakten ska använda ett vårdat språk vid kommunikation med barnet.


§ 5. ALLERGI

Barnet har följande allergi/-er:

________


§ 6. ERSÄTTNING

Barnvakten ersätts med ________ SEK (________) per timme.


§ 7. BETALNING

Betalning ska ske genom genom insättning på barnvaktens bankkonto ________ hos ________.

Utbetalning ska ske enligt följande:

________


§ 8. TRANSPORT OCH RESOR

Vid behov ska/får familjens bil användas av barnvakten.

Barnvakten står själv för bensinkostnader.

Åker barnvakten kollektivtrafik med barnet står hen själv för kostnaderna.


§ 9. AVTALSBROTT OCH VITE

Begår någon av parterna avtalsbrott har motparten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Bryter part mot vad som överenskommits i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå. Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 10. SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT

a) Information

Barnvakten har tystnadsplikt och är bunden av sekretess gällande personlig och konfidentiell information om barnet och övrig familj. Information som t.ex. barnets/familjemedlemmars hälsotillstånd, adress, arbetsplats och personliga scheman får alltså inte delas med tredje part. Detta gäller även vart familjen förvarar dyrbar egendom etc.

Barnvakten är bunden av sekretessen under tiden för barnpassningen samt under följande period efter avtalets upphörande:

________

b) Sociala medier

Barnet tillåts synas i barnvaktens sociala medier.


§ 11. 28885 2885585

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 12. 55555

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 85228825 255225 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 13. ÄNDRING

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av samtliga parter.


§ 14. UNDERSKRIFTER


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande vårdnadshavare 1: ________


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande vårdnadshavare 2: ________


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namförtydligande barnvakt: ________