Avtal om bolagsskifte

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då bolagsmännen ifråga ingår detta avtal om skifte av handels- eller kommanditbolag.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om bolagsskifte

§ 1. Inledning

Nedan presenterade bolagsmän kommer genom signering av detta avtal överens om nedan presenterat skifte av handelsbolag ________ till följd av att det likviderats.


§ 2. Handelsbolag

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________


§ 3. Bolagsmän

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Inledande av likvidation

Likvidationen av bolaget inleddes den ________ genom registrering hos Bolagsverket.


§ 5. Bolagsskifte

Inför bolagsskiftet har samtliga avtal kopplade till bolaget sagt upp, företagskonton avslutats, tillgångar sålts och skulder betalats. Efter samtliga skulder betalats fanns ________ SEK (________) kvar i bolaget för skifte.

Samtliga bolagsmän ska via skiftet tilldelas ________ SEK (________).


§ 6. Betalningsvillkor

Skiftet ska betalas ut till bolagsmännen den ________.

Betalningsuppgifter:

a) Första bolagsmannen

Betalning till ________ ska ske via banköverföring.

Bank: ________
Kontonummer: ________

b) Andra bolagsmannen

Betalning till ________ ska ske via banköverföring.

Bank: ________
Kontonummer: ________


§ 7. Avregistrering av bolag

Bolaget avregistrerades den ________ via Bolagsverkets e-tjänst (verksamt.se).


§ 8. 58882

5228255 28882 228852 828528252222 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 9. 5888522882 852

582282 852 55 2888522882 25 52225 58258.


§ 10. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: _________________________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: _________________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om bolagsskifte

§ 1. Inledning

Nedan presenterade bolagsmän kommer genom signering av detta avtal överens om nedan presenterat skifte av handelsbolag ________ till följd av att det likviderats.


§ 2. Handelsbolag

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________


§ 3. Bolagsmän

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 4. Inledande av likvidation

Likvidationen av bolaget inleddes den ________ genom registrering hos Bolagsverket.


§ 5. Bolagsskifte

Inför bolagsskiftet har samtliga avtal kopplade till bolaget sagt upp, företagskonton avslutats, tillgångar sålts och skulder betalats. Efter samtliga skulder betalats fanns ________ SEK (________) kvar i bolaget för skifte.

Samtliga bolagsmän ska via skiftet tilldelas ________ SEK (________).


§ 6. Betalningsvillkor

Skiftet ska betalas ut till bolagsmännen den ________.

Betalningsuppgifter:

a) Första bolagsmannen

Betalning till ________ ska ske via banköverföring.

Bank: ________
Kontonummer: ________

b) Andra bolagsmannen

Betalning till ________ ska ske via banköverföring.

Bank: ________
Kontonummer: ________


§ 7. Avregistrering av bolag

Bolaget avregistrerades den ________ via Bolagsverkets e-tjänst (verksamt.se).


§ 8. 58882

5228255 28882 228852 828528252222 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 9. 5888522882 852

582282 852 55 2888522882 25 52225 58258.


§ 10. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: _________________________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: _________________________________________________________

Namnförtydligande: ________