Avtal om förskottssemester

Förlopp:
0%
?
X

Uppge datumet då parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om förskottssemester

§ 1. Arbetstagare

Namn: ________
Anställningsnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________
Kollektivavtal: Ja


§ 2. Arbetsgivare

Namn: ________
Organisationsnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________
Arbetstagarens närmaste chef:
________


§ 3. Period för förskottssemester

Arbetstagaren beviljas genom detta avtals upprättande förskottssemester motsvarande.

Förskottssemestern påbörjas den ________ och löper fram till den ________.


§ 4. Lön

Arbetstagaren erhåller timlön och kommer under förskottssemestern fortsatt erhålla ordinarie bruttolön om ________ SEK (________) per timme.


§ 5. Allmänna villkor

I och med uttagandet av förskottssemester uppstår en skuld gentemot arbetsgivaren. Denna skuld skrivs av fem år från arbetstagarens första anställningsdag.

Säger arbetstagaren upp sig innan dessa fem år passerat, eller om hen sägs upp av arbetsgivaren p.g.a. personliga skäl, ska skulden betalas tillbaka. Detta gäller inte om:

- 5582282525522 85225 522 882 2.2.5. 8252522,
- 522852282222 8225 2.2.5. 55822885882, 28825
- 522852282222 8225 2888 22825 58 522 5582282885522 8222 82222 8825 525252522.


§ 6. Underskrift


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (arbetstagare): ________


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (arbetstagarens närmaste chef): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om förskottssemester

§ 1. Arbetstagare

Namn: ________
Anställningsnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________
Kollektivavtal: Ja


§ 2. Arbetsgivare

Namn: ________
Organisationsnummer:
________
Adress:
________
Telefon:
________
E-post:
________
Arbetstagarens närmaste chef:
________


§ 3. Period för förskottssemester

Arbetstagaren beviljas genom detta avtals upprättande förskottssemester motsvarande.

Förskottssemestern påbörjas den ________ och löper fram till den ________.


§ 4. Lön

Arbetstagaren erhåller timlön och kommer under förskottssemestern fortsatt erhålla ordinarie bruttolön om ________ SEK (________) per timme.


§ 5. Allmänna villkor

I och med uttagandet av förskottssemester uppstår en skuld gentemot arbetsgivaren. Denna skuld skrivs av fem år från arbetstagarens första anställningsdag.

Säger arbetstagaren upp sig innan dessa fem år passerat, eller om hen sägs upp av arbetsgivaren p.g.a. personliga skäl, ska skulden betalas tillbaka. Detta gäller inte om:

- 5582282525522 85225 522 882 2.2.5. 8252522,
- 522852282222 8225 2.2.5. 55822885882, 28825
- 522852282222 8225 2888 22825 58 522 5582282885522 8222 82222 8825 525252522.


§ 6. Underskrift


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (arbetstagare): ________


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (arbetstagarens närmaste chef): ________