Avtal om partsbyte

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal om partsbyte.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om partsbyte

§ 1. Inledning

Partsbytet gäller ett ________ som träffats mellan ________ och ________ den ________.

Partsbytet aktualiseras till följd av en försäljning av företaget ________, med organisationsnummer ________, där den tillträdande parten går in som ny ägare.

Genom detta avtal frånträder ________ och ________. I deras ställe tillträder ________.


§ 2. Parter

Ordinarie parter som frånträder avtalet

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Part som tillträder avtalet

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Den tillträdande partens ansvarsområden

Efter samtliga parter signerat detta avtal tillträder ________ i de frånträdande avtalsparternas ställe och övertar följande ansvarsområden:

________

Övriga avtalsvillkor framgår av originalavtalet och den tillträdande parten ansvarar på samma sätt som den frånträdande parten.


§ 4. Pris och betalningsvillkor

Företaget ________, med organisationsnummer ________, köptes av den tillträdande parten den ________ för ett belopp om ________ SEK (________).

Betalningen är slutförd och genomfördes via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.


§ 5. Avtalets giltighet

Partsbytet blir gällande från och med den ________ och det är först detta datum som den tillträdande avtalsparten går in som officiell avtalspart.

82225 58258 55 222 2222822222 2888 522 255825582 5825822 285 522 288825555252 582588255222 8885 588285, 22222 882225822 58 52225 58258, 852522 58 85228825 8888225 822 555 2552255.

Det ordinarie avtalet bifogas detta avtal.


§ 6. Underskrifter


Ordinarie parter som frånträder avtalet


a) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


Tillträdande part


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Bevittning


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om partsbyte

§ 1. Inledning

Partsbytet gäller ett ________ som träffats mellan ________ och ________ den ________.

Partsbytet aktualiseras till följd av en försäljning av företaget ________, med organisationsnummer ________, där den tillträdande parten går in som ny ägare.

Genom detta avtal frånträder ________ och ________. I deras ställe tillträder ________.


§ 2. Parter

Ordinarie parter som frånträder avtalet

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Part som tillträder avtalet

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Den tillträdande partens ansvarsområden

Efter samtliga parter signerat detta avtal tillträder ________ i de frånträdande avtalsparternas ställe och övertar följande ansvarsområden:

________

Övriga avtalsvillkor framgår av originalavtalet och den tillträdande parten ansvarar på samma sätt som den frånträdande parten.


§ 4. Pris och betalningsvillkor

Företaget ________, med organisationsnummer ________, köptes av den tillträdande parten den ________ för ett belopp om ________ SEK (________).

Betalningen är slutförd och genomfördes via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.


§ 5. Avtalets giltighet

Partsbytet blir gällande från och med den ________ och det är först detta datum som den tillträdande avtalsparten går in som officiell avtalspart.

82225 58258 55 222 2222822222 2888 522 255825582 5825822 285 522 288825555252 582588255222 8885 588285, 22222 882225822 58 52225 58258, 852522 58 85228825 8888225 822 555 2552255.

Det ordinarie avtalet bifogas detta avtal.


§ 6. Underskrifter


Ordinarie parter som frånträder avtalet


a) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


Tillträdande part


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Bevittning


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Hemvist: ________