Överst på sidan

Avtal om underhållsbidrag för barn

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om underhållsbidrag till barn§ 1. Parter

a) Barnet

Namn: ________
Personnummer: ________

b) Förälder som ska mottaga underhållsbidrag

Namn: ________
Personnummer: ________

c) Förälder som ska betala underhållsbidrag

Namn: ________
Personnummer: ________


§ 2. Underhållsbidrag

Underhållsbidrag betalas från och med den ________ fram till barnet fyller 18 år.

Beloppet som ska betalas uppgår till ________ (________) SEK per månad.

525255588888555222 225258825 2888 822582822 522 88825 55222 8 2525522 285 58825 22225252 25255.


§ 3. Underskrifter

a) Förälder som ska mottaga underhållsbidraget


Ort: _______ Datum: _______
________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Föräldern som ska betala underhållsbidrag


Ort: _______ Datum: _______
________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 4. Bevittning av förälderns underskrift


Ort: _______ Datum: _______
________________________________________

Namnförtydligande: ________


Ort: _______ Datum: _______
________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 5. Beslut från socialnämnden


Godkänner ( )

Avslår ( )


Ort: _______ Datum: _______
________________________________________

Namnförtydligande:

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om underhållsbidrag till barn§ 1. Parter

a) Barnet

Namn: ________
Personnummer: ________

b) Förälder som ska mottaga underhållsbidrag

Namn: ________
Personnummer: ________

c) Förälder som ska betala underhållsbidrag

Namn: ________
Personnummer: ________


§ 2. Underhållsbidrag

Underhållsbidrag betalas från och med den ________ fram till barnet fyller 18 år.

Beloppet som ska betalas uppgår till ________ (________) SEK per månad.

525255588888555222 225258825 2888 822582822 522 88825 55222 8 2525522 285 58825 22225252 25255.


§ 3. Underskrifter

a) Förälder som ska mottaga underhållsbidraget


Ort: _______ Datum: _______
________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Föräldern som ska betala underhållsbidrag


Ort: _______ Datum: _______
________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 4. Bevittning av förälderns underskrift


Ort: _______ Datum: _______
________________________________________

Namnförtydligande: ________


Ort: _______ Datum: _______
________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 5. Beslut från socialnämnden


Godkänner ( )

Avslår ( )


Ort: _______ Datum: _______
________________________________________

Namnförtydligande: