Begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om beskattning

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna begäran om omprövning av skattebeslut upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Begäran om omprövning av skattebeslut

§ 1. Uppgifter till den som begär omprövning

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Bolagstyp: Aktiebolag
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 2. Begäran om omprövning

Denna begäran om omprövning avser beslut som fattats av Skatteverket den ________ gällande perioden ________ till ________.

Beslutet önskas ändras enligt följande:

________

22825252 58252258 822 8225 225 2852 25282222555 5255822:

________


§ 3. Underskrift


Ort: __________ Datum: ______________________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos ________: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Begäran om omprövning av skattebeslut

§ 1. Uppgifter till den som begär omprövning

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Bolagstyp: Aktiebolag
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 2. Begäran om omprövning

Denna begäran om omprövning avser beslut som fattats av Skatteverket den ________ gällande perioden ________ till ________.

Beslutet önskas ändras enligt följande:

________

22825252 58252258 822 8225 225 2852 25282222555 5255822:

________


§ 3. Underskrift


Ort: __________ Datum: ______________________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos ________: ________