Överst på sidan

Bestridande av betalningsföreläggande

Förlopp:
0%
?
X

Skriv in det målnummer som framgår av betalningsföreläggandet. Detta är den beteckning som identifierar målet i fråga.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Målnummer: ________

Bestridande av betalningsföreläggande

Jag, ________, bestrider härmed betalningsföreläggande från Kronofogden med målnummer ________. Skulden uppgår till ________ SEK (________) och bestrids till viss del.


1.
Bestridandets omfattning:

5258522 8 82258282282252852252522 52828 8222 222885555 855 822 55 2825228222222. Skuldbeloppet bestrids med ________ SEK (________) och bör alltså sättas ned till ________ SEK (________).


2. Grund för bestridande

________


3. Personuppgifter svaranden

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


4. Ställföreträdare

Namn: ________
Personnummer: ________
Bostadsdress: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________


5. Ombud

Namn: ________
Bostadsadress: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________


SignaturerOrt: _______ Datum: __________________________________________

Svarandens namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: __________________________________________

Ställföreträdarens namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: __________________________________________

Ombudets namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

Målnummer: ________

Bestridande av betalningsföreläggande

Jag, ________, bestrider härmed betalningsföreläggande från Kronofogden med målnummer ________. Skulden uppgår till ________ SEK (________) och bestrids till viss del.


1.
Bestridandets omfattning:

5258522 8 82258282282252852252522 52828 8222 222885555 855 822 55 2825228222222. Skuldbeloppet bestrids med ________ SEK (________) och bör alltså sättas ned till ________ SEK (________).


2. Grund för bestridande

________


3. Personuppgifter svaranden

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


4. Ställföreträdare

Namn: ________
Personnummer: ________
Bostadsdress: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________


5. Ombud

Namn: ________
Bostadsadress: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________


SignaturerOrt: _______ Datum: __________________________________________

Svarandens namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: __________________________________________

Ställföreträdarens namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: __________________________________________

Ombudets namnförtydligande: ________