Överst på sidan

Bodelning under bestående äktenskap

Förlopp:
0%
?
X

Ange om makarna ska göra en total bodelning, d.v.s. fördela all egendom dem emellan eller om den ska begränsas till att endast omfatta viss egendom, d.v.s. en partiell bodelning.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Bodelning under bestående äktenskap

Sedan vi, ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________, den ________ gjort anmälan om bodelning under bestående äktenskap till Skatteverket, har vi enats om följande bodelning. Delningen utgår från egendomsförhållandena som rådde per anmälningsdagen.


Bouppteckning

________(s) tillgångar:

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) skulder:

________

Summa: ________ SEK (________)

Nettovärde: ________ SEK (________)


________(s) tillgångar:

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) skulder:

________

Summa: ________ SEK (________)

Nettovärde: ________ SEK (________)


Andelsberäkning


Lottläggning


________(s) andel

Giftorättsandel:

Gäldstäckning:

Summa:


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) andel

Giftorättsandel:

Gäldstäckning:

Summa:


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)
Ort: ___________ Datum: ____________

58 225285555 225 52225 825282822858258 522 22 825282822 555 2255522528 285 522 2222522 555 288882822528 5282222882 5825882552 228822 2852. Värderingen har skett till marknadsvärde på förrättningsdagen i SEK.___________________________________________

Namnförtydligande: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

Bodelning under bestående äktenskap

Sedan vi, ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________, den ________ gjort anmälan om bodelning under bestående äktenskap till Skatteverket, har vi enats om följande bodelning. Delningen utgår från egendomsförhållandena som rådde per anmälningsdagen.


Bouppteckning

________(s) tillgångar:

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) skulder:

________

Summa: ________ SEK (________)

Nettovärde: ________ SEK (________)


________(s) tillgångar:

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) skulder:

________

Summa: ________ SEK (________)

Nettovärde: ________ SEK (________)


Andelsberäkning


Lottläggning


________(s) andel

Giftorättsandel:

Gäldstäckning:

Summa:


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) andel

Giftorättsandel:

Gäldstäckning:

Summa:


________(s) lott:

________

Summa: ________ SEK (________)
Ort: ___________ Datum: ____________

58 225285555 225 52225 825282822858258 522 22 825282822 555 2255522528 285 522 2222522 555 288882822528 5282222882 5825882552 228822 2852. Värderingen har skett till marknadsvärde på förrättningsdagen i SEK.___________________________________________

Namnförtydligande: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________