Överst på sidan

Bodelningsavtal - upphörande av samboförhållande

Förlopp:
0%
?
X

Uppge förnamn, eventuellt mellannamn och efternamn till den första sambon. Namnet ska anges på samma sätt som framgår av ID-handling, t.ex. pass, körkort eller ID-kort.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Bodelningsavtal - Sambor


Med anledning av upphörande av samboskap den ________________, ________, och ________, ________, flyttat isär föranleds följande bodelning.


1. Samboegendom och skulder

________ har ingen samboegendom.

Summa: ________ SEK (________)


________ har inga skulder kopplade till samboegendom.


Summa:
________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


________ har ingen samboegendom.


Summa:
________ SEK (________)


________ har inga skulder kopplade till samboegendom.


Summa:
________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


2. Andelsberäkning

________(s) andel uppgår till ett värde av ________ SEK (________) och ________(s) till ________ SEK (________).


________(s) andel

Samboandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


________(s) andel

Samboandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


3. Lottläggning

________(s) andel

Samboandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) andel

Samboandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott

________

Summa: ________ SEK (________)Ort: Ale Datum: ________

Vi förklarar med detta bodelningsavtal att en bodelning har förrättats och att samboegendom har tillskiftats respektive avtalspart enligt ovan. Värderingen har skett till marknadsvärde på dagen för samboförhållandets upphörande i SEK.___________________________________________

Namnförtydligande: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

Bodelningsavtal - Sambor


Med anledning av upphörande av samboskap den ________________, ________, och ________, ________, flyttat isär föranleds följande bodelning.


1. Samboegendom och skulder

________ har ingen samboegendom.

Summa: ________ SEK (________)


________ har inga skulder kopplade till samboegendom.


Summa:
________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


________ har ingen samboegendom.


Summa:
________ SEK (________)


________ har inga skulder kopplade till samboegendom.


Summa:
________ SEK (________)


Nettovärde: ________ SEK (________)


2. Andelsberäkning

________(s) andel uppgår till ett värde av ________ SEK (________) och ________(s) till ________ SEK (________).


________(s) andel

Samboandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


________(s) andel

Samboandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________ SEK


3. Lottläggning

________(s) andel

Samboandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott

________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) andel

Samboandel: ________ SEK

Gäldstäckning: ________

Summa: ________ SEK (________)


________(s) lott

________

Summa: ________ SEK (________)Ort: Ale Datum: ________

Vi förklarar med detta bodelningsavtal att en bodelning har förrättats och att samboegendom har tillskiftats respektive avtalspart enligt ovan. Värderingen har skett till marknadsvärde på dagen för samboförhållandets upphörande i SEK.___________________________________________

Namnförtydligande: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________