Cookiepolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum då denna policy skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Senast uppdaterad ________

Cookiepolicy

Webbplatsen, ________, använder cookies. I denna policy anges vad de används till samt hur de kan raderas.


§ 1. Definition

Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på en webbplatsanvändares enhet. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbplats besökare.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tid och ligger kvar mellan gångerna en användare besöker webbplatsen. Sessionscookies sparas endast under tiden som webbplatsen används, de raderas alltså när webbplatsen/webbläsaren stängs ned.


§ 2. Användning av cookies

Vi använder tidsbegränsade cookies. Den information som sparas är följande:

________

Användningen av cookies sker till följande syften:

________


Tredjeparts-cookies

Vi använder tredjepart-cookies enligt följande:

________


§ 3. Samtycke

a) 5255225 85222822

855 22 822282 55 522 2858858 822 22 2258225222822 25822 222 85222822 82552258 2552 828828528228 528525552 82252 522 252 52852558. 552228222 825 8555 82225252882 285 2258822 85 522 85228825 528525552 2258255 8222825522 225 522.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

________


b) Samtyckets giltighetsperiod

Samtycke till användning av cookies är giltigt i ________ dagar.

När denna period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies.


c) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla det enligt följande:

________


d) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs över telefon på telefonnummer ________.


§ 4. Signering


Ort: __________ Datum: ________________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

Senast uppdaterad ________

Cookiepolicy

Webbplatsen, ________, använder cookies. I denna policy anges vad de används till samt hur de kan raderas.


§ 1. Definition

Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på en webbplatsanvändares enhet. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbplats besökare.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tid och ligger kvar mellan gångerna en användare besöker webbplatsen. Sessionscookies sparas endast under tiden som webbplatsen används, de raderas alltså när webbplatsen/webbläsaren stängs ned.


§ 2. Användning av cookies

Vi använder tidsbegränsade cookies. Den information som sparas är följande:

________

Användningen av cookies sker till följande syften:

________


Tredjeparts-cookies

Vi använder tredjepart-cookies enligt följande:

________


§ 3. Samtycke

a) 5255225 85222822

855 22 822282 55 522 2858858 822 22 2258225222822 25822 222 85222822 82552258 2552 828828528228 528525552 82252 522 252 52852558. 552228222 825 8555 82225252882 285 2258822 85 522 85228825 528525552 2258255 8222825522 225 522.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

________


b) Samtyckets giltighetsperiod

Samtycke till användning av cookies är giltigt i ________ dagar.

När denna period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies.


c) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla det enligt följande:

________


d) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs över telefon på telefonnummer ________.


§ 4. Signering


Ort: __________ Datum: ________________________________________________________

Namnförtydligande: ________