Överst på sidan

Erbjudande om anställning

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum som detta erbjudande om anställning upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Företag: ________
Orgnr: ________
Adress: ________
Telefon: ________
Epost: ________

Erbjudande om anställning

Du, ________, erbjuds härmed nedan angiven anställning hos ________. Erbjudandet löper t.o.m. den ________. Svar måste således inkomma till oss senast denna dag för att anställning ska bli aktuell.


1. Uppgifter om arbetet

________ erbjuds en anställning som ________. Anställningen omfattas av följande arbetsuppgifter:

________


2. Uppgifter om anställningen

Anställningen ska utföras på heltid om 40 h per vecka. Anställningen ska löpa på bestämd tid fr.o.m. den ________ t.o.m. den ________.

Anställningen erbjuds med en månadslön om ________ SEK (________) per månad.

Arbetsgivaren omfattas av följande kollektivavtal: ________.
Underskrifter


Datum: _______ Ort: ___________________________________

Namnförtydligande kontaktperson hos ________: ________
________(s) inställning till ovan angivet erbjudande:

Accepterar erbjudandet ( . )

Nekar erbjudandet ( . )
Datum: _______ Ort: ___________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Företag: ________
Orgnr: ________
Adress: ________
Telefon: ________
Epost: ________

Erbjudande om anställning

Du, ________, erbjuds härmed nedan angiven anställning hos ________. Erbjudandet löper t.o.m. den ________. Svar måste således inkomma till oss senast denna dag för att anställning ska bli aktuell.


1. Uppgifter om arbetet

________ erbjuds en anställning som ________. Anställningen omfattas av följande arbetsuppgifter:

________


2. Uppgifter om anställningen

Anställningen ska utföras på heltid om 40 h per vecka. Anställningen ska löpa på bestämd tid fr.o.m. den ________ t.o.m. den ________.

Anställningen erbjuds med en månadslön om ________ SEK (________) per månad.

Arbetsgivaren omfattas av följande kollektivavtal: ________.
Underskrifter


Datum: _______ Ort: ___________________________________

Namnförtydligande kontaktperson hos ________: ________
________(s) inställning till ovan angivet erbjudande:

Accepterar erbjudandet ( . )

Nekar erbjudandet ( . )
Datum: _______ Ort: ___________________________________

Namnförtydligande: ________