Överst på sidan

Erbjudande om omplacering

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument fylls i och signeras av arbetsgivaren.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Erbjudande om omplacering


Till

Namn: ________

Personnummer: ________

Anställningsnummer: ________Med anledning av arbetsbrist i företaget kommer din befattning som ________ att dras in. Du erbjuds nu i stället omplacering till en befattning som ________ med följande villkor:

1. Befattningen tillträds den ________.

2. Du behåller din bruttolön om ________ SEK (________) per timme per timme.


Du ombedes att skicka skriftligt svar på detta erbjudande senast den ________. Om du tackar nej till omplaceringen finns risk att du kommer sägas upp på grund av arbetsbrist. 5288258 828225 8222 8222 528522 285, 28825 8222 5888, 882825888 52225 225 222 588225252 58 25825552522. Vänligen ange ditt ställningstagande nedan och överlämna sedan till ________ i egenskap av närmaste chef.Datum: _______ Ort: ____________________________________________

Namnförtydligande närmaste chef: ________


( ) Jag accepterar erbjudandet

( ) Jag tackar nej till erbjudandetDatum:
______ Ort: ____________________________________________

Namnförtydligande arbetstagare: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Erbjudande om omplacering


Till

Namn: ________

Personnummer: ________

Anställningsnummer: ________Med anledning av arbetsbrist i företaget kommer din befattning som ________ att dras in. Du erbjuds nu i stället omplacering till en befattning som ________ med följande villkor:

1. Befattningen tillträds den ________.

2. Du behåller din bruttolön om ________ SEK (________) per timme per timme.


Du ombedes att skicka skriftligt svar på detta erbjudande senast den ________. Om du tackar nej till omplaceringen finns risk att du kommer sägas upp på grund av arbetsbrist. 5288258 828225 8222 8222 528522 285, 28825 8222 5888, 882825888 52225 225 222 588225252 58 25825552522. Vänligen ange ditt ställningstagande nedan och överlämna sedan till ________ i egenskap av närmaste chef.Datum: _______ Ort: ____________________________________________

Namnförtydligande närmaste chef: ________


( ) Jag accepterar erbjudandet

( ) Jag tackar nej till erbjudandetDatum:
______ Ort: ____________________________________________

Namnförtydligande arbetstagare: ________