Överst på sidan

Faktura

Förlopp:
0%
?
X

Ange vem som skickar ut fakturan. Vanligtvis är det säljaren som skickar fakturan men det är även möjligt med så kallad självfakturering från köparens sida. Anledningen till varför det är viktigt att veta vem som fakturerar är för att det ställs krav på att uppgift om självfakturering framgår om köparen skickar ut fakturan.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Faktura

Fakturadatum: ________
Fakturanummer: ________
Leveransdatum: ________
Bankgiro: ________
Betalningsvillkor: ________ dag
Förfallodatum: ________
Dröjsmålsränta: ________ %


Säljare

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________


Köpare

Namn: ________
Adress: ________Specifikation Antal Enhet Pris Summa
________ ________ styck (st) ________ SEK ________ SEK
Att betala ________ SEK
Visa det pågående
dokumentet

Faktura

Fakturadatum: ________
Fakturanummer: ________
Leveransdatum: ________
Bankgiro: ________
Betalningsvillkor: ________ dag
Förfallodatum: ________
Dröjsmålsränta: ________ %


Säljare

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________


Köpare

Namn: ________
Adress: ________Specifikation Antal Enhet Pris Summa
________ ________ styck (st) ________ SEK ________ SEK
Att betala ________ SEK