Överst på sidan

Föräldramedgivande

Förlopp:
0%
?
X

Uppge ålder till det barn som ska resa utan sina vårdnadshavare eller med en av sina vårdnadshavare. Ett föräldramedgivande är endast nödvändigt för barn under 18 år.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Föräldramedgivande (intyg för barn att resa själv)

§ 1. Resenär (barn)

Namn: ________
Personnummer: ________
Passnummer: ________
Ålder: ________
Kön: Tjej
Adress: ________
Språk: ________


§ 2. Vårdnadshavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3.
Vårdnadshavarens medgivande

Vårdnadshavaren är ensam vårdnadshavare till barnet och ger genom signering av detta dokument sitt medgivande till att barnet reser själv enligt nedan.


§ 4. Resa

Bokningsnummer: ________

Enkelresa

Datum: ________
Från: ________
Mellanlandning: ________
Till: ________
Flygnummer (första flyget): ________
Flygnummer (andra flyget): ________


§ 5. Ledsagare

Nedan presenterade personer ansvarar för att ledsaga barnet vid avgång, mellanlandning och ankomst.

Avgång

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Mellanlandning

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Ankomst

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 6. Allmänna villkor

a) Vårdnadshavaren bekräftar genom signering av detta avtal att hen tagit del av samtlig nödvändig information och regler hos flygbolaget/flygbolagen, som barnet ska resa med, och myndigheterna i det land resan ska ske till gällande möjligheten för minderåriga att resa själva.

b) Uppstår en nödsituation under resan ska vårdnadshavaren kontaktas.

c) Ledsagarna ska finnas på plats på aktuell flygplats fram tills det flyg som barnet ska åka med har avgått. För de fall en ledsagare ska ta emot barnet vid mellanlandning eller vid ankomst ska denne vara på plats den schemalagda landningstiden.

d) Samtliga ledsagare ska kunna uppvisa giltig identifikationshandling.

e) Om en ledsagare inte är på plats vid utsatt tid eller på annat sätt missköter sitt ansvar är aktuellt flygbolag och flygpersonal tillåtna att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa barnets säkerhet och välbefinnande, inkl. skicka tillbaka barnet med ett återgående flyg.

f) 585 22 882552822 555 855222 8288258 28888525 2888 58528225222 825 855525585585522 825 225 52 228225525 822 522222282 8 8528525 225 52225.


§ 7. Underskrift


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförteckning (vårdnadshavare): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Föräldramedgivande (intyg för barn att resa själv)

§ 1. Resenär (barn)

Namn: ________
Personnummer: ________
Passnummer: ________
Ålder: ________
Kön: Tjej
Adress: ________
Språk: ________


§ 2. Vårdnadshavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3.
Vårdnadshavarens medgivande

Vårdnadshavaren är ensam vårdnadshavare till barnet och ger genom signering av detta dokument sitt medgivande till att barnet reser själv enligt nedan.


§ 4. Resa

Bokningsnummer: ________

Enkelresa

Datum: ________
Från: ________
Mellanlandning: ________
Till: ________
Flygnummer (första flyget): ________
Flygnummer (andra flyget): ________


§ 5. Ledsagare

Nedan presenterade personer ansvarar för att ledsaga barnet vid avgång, mellanlandning och ankomst.

Avgång

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Mellanlandning

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Ankomst

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 6. Allmänna villkor

a) Vårdnadshavaren bekräftar genom signering av detta avtal att hen tagit del av samtlig nödvändig information och regler hos flygbolaget/flygbolagen, som barnet ska resa med, och myndigheterna i det land resan ska ske till gällande möjligheten för minderåriga att resa själva.

b) Uppstår en nödsituation under resan ska vårdnadshavaren kontaktas.

c) Ledsagarna ska finnas på plats på aktuell flygplats fram tills det flyg som barnet ska åka med har avgått. För de fall en ledsagare ska ta emot barnet vid mellanlandning eller vid ankomst ska denne vara på plats den schemalagda landningstiden.

d) Samtliga ledsagare ska kunna uppvisa giltig identifikationshandling.

e) Om en ledsagare inte är på plats vid utsatt tid eller på annat sätt missköter sitt ansvar är aktuellt flygbolag och flygpersonal tillåtna att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa barnets säkerhet och välbefinnande, inkl. skicka tillbaka barnet med ett återgående flyg.

f) 585 22 882552822 555 855222 8288258 28888525 2888 58528225222 825 855525585585522 825 225 52 228225525 822 522222282 8 8528525 225 52225.


§ 7. Underskrift


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförteckning (vårdnadshavare): ________