Överst på sidan

Förfrågan att begära ut barns patientjournal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna förfrågan om att ett barns patientjournal ska lämnas ut upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Till, ________

________

Från,

________
________
________
________

Förfrågan om att begära ut barns patientjournal

Hej,

Jag, ________, skriver till er i egenskap i vårdnadshavare till ________ med personnummer ________. Jag begär i och med detta brev ut en kopia av ________(s) patientjournal i följande syfte:

________

Jag skulle uppskatta om ni kan förse mig med en kopia av följande information från ________(s) patientjournal:

________

Jag är medveten om att det kan finnas vissa begränsningar och undantag för utlämnande av information baserat på sekretess- och dataskyddsregler.

Vänligen informera mig om det finns några administrativa kostnader eller avgifter för att erhålla patientjournalen samt hur eventuell betalning ska ske.

Jag bifogar en kopia på min ID-handling för att bekräfta min identitet som vårdnadshavare till ________.

852 825 2552 2222 522 25 528 58 2852 5228825 522282225 8222 582882 285 285 825882 522825225 22 28 252 82255225 22225252522 58 282 225255252 285 22 522825222822 22 255 252 252 22585225 282 25 28882522 2888 2528222225525822.

Vid ytterligare frågor eller behov av information vänligen kontakta mig på de ovan angivna kontaktuppgifterna.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,


Ort: __________ Datum: __________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Till, ________

________

Från,

________
________
________
________

Förfrågan om att begära ut barns patientjournal

Hej,

Jag, ________, skriver till er i egenskap i vårdnadshavare till ________ med personnummer ________. Jag begär i och med detta brev ut en kopia av ________(s) patientjournal i följande syfte:

________

Jag skulle uppskatta om ni kan förse mig med en kopia av följande information från ________(s) patientjournal:

________

Jag är medveten om att det kan finnas vissa begränsningar och undantag för utlämnande av information baserat på sekretess- och dataskyddsregler.

Vänligen informera mig om det finns några administrativa kostnader eller avgifter för att erhålla patientjournalen samt hur eventuell betalning ska ske.

Jag bifogar en kopia på min ID-handling för att bekräfta min identitet som vårdnadshavare till ________.

852 825 2552 2222 522 25 528 58 2852 5228825 522282225 8222 582882 285 285 825882 522825225 22 28 252 82255225 22225252522 58 282 225255252 285 22 522825222822 22 255 252 252 22585225 282 25 28882522 2888 2528222225525822.

Vid ytterligare frågor eller behov av information vänligen kontakta mig på de ovan angivna kontaktuppgifterna.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,


Ort: __________ Datum: __________________________________________________

Namnförtydligande: ________