Förfrågan att ändra avtalsvillkor

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Till

________
________

Förfrågan om ändring av avtal

Hej,

Denna förfrågan rör ändring av avtal "________" som vi ingick den ________.

Jag är missnöjd med avtalet i sin helhet och önskar boka en dag för omskrivning.

Förslagsvis den ________. Återkom snarast men senast innan den ________ med svar. Svar skickas till oss via post till ________.Med vänliga hälsningar,________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa ditt dokument

________

Till

________
________

Förfrågan om ändring av avtal

Hej,

Denna förfrågan rör ändring av avtal "________" som vi ingick den ________.

Jag är missnöjd med avtalet i sin helhet och önskar boka en dag för omskrivning.

Förslagsvis den ________. Återkom snarast men senast innan den ________ med svar. Svar skickas till oss via post till ________.Med vänliga hälsningar,________________________________

Namnförtydligande: ________