Förslag till beslut om frivillig likvidation

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då styrelsen i aktiebolaget i fråga upprättat detta förslag till beslut om frivillig likvidation.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Förslag till beslut om frivillig likvidation

§ 1. Inledning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om frivillig likvidation av ________ ("Aktiebolaget"), med organisationsnummer ________, i enlighet med 52 252. 8 § 8228282852885222.


§ 2. Datum för likvidation

Det föreslås att beslut om likvidation ska gälla från och med den ________. Det ska detta datum hållas en bolagsstämma där beslutet om likvidation ska fattas.


§ 3. Skäl

Skälen bakom förslaget till beslut om frivillig likvidation:

________


§ 4. Alternativ till likvidation

Alternativ till likvidation:

________


§ 5. 82552252 828222

528222 58 522828285222 225852258 822 8 5288522822 2888 522 28522 225 25882882 25 225255 8252225525 8222 52. Detta förväntas ske under det första kvartalet år ________.

Skifteslikvidens beräknade storlek: ________ SEK (________).


§ 6. Förslag om likvidator

Styrelsen föreslår att ________, ________, utses till likvidator.

Visa det pågående
dokumentet

________

Förslag till beslut om frivillig likvidation

§ 1. Inledning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om frivillig likvidation av ________ ("Aktiebolaget"), med organisationsnummer ________, i enlighet med 52 252. 8 § 8228282852885222.


§ 2. Datum för likvidation

Det föreslås att beslut om likvidation ska gälla från och med den ________. Det ska detta datum hållas en bolagsstämma där beslutet om likvidation ska fattas.


§ 3. Skäl

Skälen bakom förslaget till beslut om frivillig likvidation:

________


§ 4. Alternativ till likvidation

Alternativ till likvidation:

________


§ 5. 82552252 828222

528222 58 522828285222 225852258 822 8 5288522822 2888 522 28522 225 25882882 25 225255 8252225525 8222 52. Detta förväntas ske under det första kvartalet år ________.

Skifteslikvidens beräknade storlek: ________ SEK (________).


§ 6. Förslag om likvidator

Styrelsen föreslår att ________, ________, utses till likvidator.