Överst på sidan

Garantiavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta garantiavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Garantiavtal


§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Vara som omfattas av garantin

Garantin omfattar följande vara: ________
Pris: ________ SEK (________)
Datum för köp: ________


§ 4. Giltighetstid

Garantin träder i kraft den ________ och är giltig under följande period: ________.


§ 5. Garantins omfattning

Garantin gäller följande fel:

________

Uppstår fel som omfattas av garantin ska köparen ersättas enligt följande:

________


§ 6. Självrisk

Vid nyttjande av garantin är köparen skyldig att betala en självrisk om ________ SEK (________).


§ 7. Felanmälan

Felanmälan och begäran om ersättning ska ske på följande sätt:

________


§ 8. 58882

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 8555 255225 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 9. Underskrifter

Köpare


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Köparens namnförtydligande: ________


Säljare


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Säljarens namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Garantiavtal


§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Vara som omfattas av garantin

Garantin omfattar följande vara: ________
Pris: ________ SEK (________)
Datum för köp: ________


§ 4. Giltighetstid

Garantin träder i kraft den ________ och är giltig under följande period: ________.


§ 5. Garantins omfattning

Garantin gäller följande fel:

________

Uppstår fel som omfattas av garantin ska köparen ersättas enligt följande:

________


§ 6. Självrisk

Vid nyttjande av garantin är köparen skyldig att betala en självrisk om ________ SEK (________).


§ 7. Felanmälan

Felanmälan och begäran om ersättning ska ske på följande sätt:

________


§ 8. 58882

58882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258 825 8 225825 5525 82858 22222 22555258822. 82 22555258822 8222 82525 2888 222 225 8555 255225 2252528552 52858252 825 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 9. Underskrifter

Köpare


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Köparens namnförtydligande: ________


Säljare


Ort: __________ Datum: __________
_______________________________

Säljarens namnförtydligande: ________