Gåvobrev

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

Gåvobrev


§ 1. Gåvogivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Gåvotagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Gåva

Gåvogivaren överlämnar följande egendom i gåva:

________

Egendomen överlåts till ________ %.


§ 4. Övertagande av lån

I samband med att egendomen överlåts ska gåvotagaren överta följande lån:

Borgenär: ________
Lånesumma (per dagens datum): ________ SEK (________)
Egendomens marknadsvärde: ________ SEK (________)
Mellanskillnad: ________ SEK (________)

Endast mellanskillnaden mellan egendomens marknadsvärde och lånesumman klassas som gåva, övrig del räknas som köp.


§ 5. Nyttjanderätt

Gåvogivaren behåller livslång nyttjanderätt till egendomen.


§ 6. Villkor

- Gåvan är att anse som förskott på arv.

- Gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, detta gäller även vad som träder i gåvan ställe.

- Avkastning från gåvan utgör en del av den, vilket innebär att samtliga villkor som framgår av detta gåvobrev blir gällande även för avkastning.


§ 7. 5888522882 852

582282 852 55 2888522882 25 52225 25828528 285 52252885 828252228825 522528228 255282 8 852 (2885:28) 52252252 88885 52258228825 22 2585.


§ 8. Underskrifter


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 9. Godkännande från gåvogivarens make/maka


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande (________s make/maka): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Gåvobrev


§ 1. Gåvogivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Gåvotagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Gåva

Gåvogivaren överlämnar följande egendom i gåva:

________

Egendomen överlåts till ________ %.


§ 4. Övertagande av lån

I samband med att egendomen överlåts ska gåvotagaren överta följande lån:

Borgenär: ________
Lånesumma (per dagens datum): ________ SEK (________)
Egendomens marknadsvärde: ________ SEK (________)
Mellanskillnad: ________ SEK (________)

Endast mellanskillnaden mellan egendomens marknadsvärde och lånesumman klassas som gåva, övrig del räknas som köp.


§ 5. Nyttjanderätt

Gåvogivaren behåller livslång nyttjanderätt till egendomen.


§ 6. Villkor

- Gåvan är att anse som förskott på arv.

- Gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, detta gäller även vad som träder i gåvan ställe.

- Avkastning från gåvan utgör en del av den, vilket innebär att samtliga villkor som framgår av detta gåvobrev blir gällande även för avkastning.


§ 7. 5888522882 852

582282 852 55 2888522882 25 52225 25828528 285 52252885 828252228825 522528228 255282 8 852 (2885:28) 52252252 88885 52258228825 22 2585.


§ 8. Underskrifter


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 9. Godkännande från gåvogivarens make/maka


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande (________s make/maka): ________