Överst på sidan

Gåvobrev

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Gåvobrev


§ 1. Gåvogivare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________


§ 2. Gåvotagare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________


§ 3. Gåva

Gåvogivaren överlämnar följande egendom i gåva:

________


§ 4. Villkor

- Gåvan är att anse som förskott på arv.

- Gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, detta gäller även vad som träder i gåvan ställe.

- Avkastning från gåvan utgör en del av den, vilket innebär att samtliga villkor som framgår av detta gåvobrev blir gällande även för avkastning.


§ 5. Underskrifter


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Gåvobrev


§ 1. Gåvogivare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________


§ 2. Gåvotagare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________


§ 3. Gåva

Gåvogivaren överlämnar följande egendom i gåva:

________


§ 4. Villkor

- Gåvan är att anse som förskott på arv.

- Gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, detta gäller även vad som träder i gåvan ställe.

- Avkastning från gåvan utgör en del av den, vilket innebär att samtliga villkor som framgår av detta gåvobrev blir gällande även för avkastning.


§ 5. Underskrifter


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________