Överst på sidan

Gåvobrev

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då gåvogivaren skapar detta gåvobrev.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Gåvobrev (donation av aktier)

§ 1. Gåvogivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Gåvotagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Gåva och gåvoförklaring

Gåvogivaren överlåter genom detta gåvobrev nedan presenterade aktier i gåva till gåvotagaren. Äganderätten till aktierna övergår från gåvogivaren till gåvotagaren i samband med signering av detta dokument.

Aktier som överlåts
Namn: ________
Antal aktier: ________
Aktieslag: ________
Totalt värde (vid dagens datum): ________ SEK (________)


§ 4. Stiftelse

Gåvan ges i syfte att bilda en stiftelse för följande ändamål:

________

Gåvotagaren ges i och med detta gåvobrev rätt att upprätta och förvalta stiftelsen.


§ 5. 5888522882 852

582282 852 55 2888522882 25 52225 25828528. 828252228825 822 525 25825 522528228 8 852 (2885:28) 52252252 88885 52258228825 22 2585.


§ 6. Underskrift


Ort: ____________ Datum: _________________________________________________

Namn: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Gåvobrev (donation av aktier)

§ 1. Gåvogivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Gåvotagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Gåva och gåvoförklaring

Gåvogivaren överlåter genom detta gåvobrev nedan presenterade aktier i gåva till gåvotagaren. Äganderätten till aktierna övergår från gåvogivaren till gåvotagaren i samband med signering av detta dokument.

Aktier som överlåts
Namn: ________
Antal aktier: ________
Aktieslag: ________
Totalt värde (vid dagens datum): ________ SEK (________)


§ 4. Stiftelse

Gåvan ges i syfte att bilda en stiftelse för följande ändamål:

________

Gåvotagaren ges i och med detta gåvobrev rätt att upprätta och förvalta stiftelsen.


§ 5. 5888522882 852

582282 852 55 2888522882 25 52225 25828528. 828252228825 822 525 25825 522528228 8 852 (2885:28) 52252252 88885 52258228825 22 2585.


§ 6. Underskrift


Ort: ____________ Datum: _________________________________________________

Namn: ________