Överst på sidan

Handpenningavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge datumet då parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Handpenningavtal

§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Köpeobjekt och åtaganden

Handpenningen avser följande egendom:

________

Köparen garanterar genom signering av detta avtal att av säljaren köpa ovan presenterad egendom. Säljaren garanterar vidare genom signering av detta avtal att sälja ovan presenterad egendom till köparen.

Köpeavtalet ska signeras senast den ________, förutsatt att lånelöfte och bygglov lämnats.

Signeras inte köpeavtalet i utsatt tid ska nedan presenterad handpenning återgå till köparen.


§ 4. Handpenning

Den totala ersättningen för egendomen uppgår till ________ SEK (________). Av denna summa ska ________ SEK (________) betalas i handpenning.

Inbetald handpenning avräknas köpeskillingen när köpet genomförs.


§ 5. Betalningsvillkor

Handpenningen ska betalas senast den ________ via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Underlåter köparen att betala handpenningen upphör detta avtal att gälla.


§ 6. Köparens underlåtelse 522 222222255 köpet

822555 882 2225522, 22225 5525222282222 2585228, 285 8888 5885225 22222 555 85825522 5522 522 25585 8255282525 285 25 2585222822 225 52 228225525 822 52282522 225 85825522 2888 22825 58 522 2225522 88222552 552522228225825822.

82225 25828 8 225825 5525 55 5525222282222. 222885555 825552 222 282552 828222 52 855 2225522 258522 8 55252222822 825 52258252252 828222 52258225858 2888 2225522. 222885555 825552 222 52252 828222 52 855 822 2585228 8 55252222822 825 2225522 2585225 85825522 225 2288528288825522.


§ 7. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för parterna godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 8 Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 9. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 10. Underskrifter

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt.


Köpare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Säljare


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Handpenningavtal

§ 1. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Köpeobjekt och åtaganden

Handpenningen avser följande egendom:

________

Köparen garanterar genom signering av detta avtal att av säljaren köpa ovan presenterad egendom. Säljaren garanterar vidare genom signering av detta avtal att sälja ovan presenterad egendom till köparen.

Köpeavtalet ska signeras senast den ________, förutsatt att lånelöfte och bygglov lämnats.

Signeras inte köpeavtalet i utsatt tid ska nedan presenterad handpenning återgå till köparen.


§ 4. Handpenning

Den totala ersättningen för egendomen uppgår till ________ SEK (________). Av denna summa ska ________ SEK (________) betalas i handpenning.

Inbetald handpenning avräknas köpeskillingen när köpet genomförs.


§ 5. Betalningsvillkor

Handpenningen ska betalas senast den ________ via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Underlåter köparen att betala handpenningen upphör detta avtal att gälla.


§ 6. Köparens underlåtelse 522 222222255 köpet

822555 882 2225522, 22225 5525222282222 2585228, 285 8888 5885225 22222 555 85825522 5522 522 25585 8255282525 285 25 2585222822 225 52 228225525 822 52282522 225 85825522 2888 22825 58 522 2225522 88222552 552522228225825822.

82225 25828 8 225825 5525 55 5525222282222. 222885555 825552 222 282552 828222 52 855 2225522 258522 8 55252222822 825 52258252252 828222 52258225858 2888 2225522. 222885555 825552 222 52252 828222 52 855 822 2585228 8 55252222822 825 2225522 2585225 85825522 225 2288528288825522.


§ 7. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för parterna godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 8 Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 9. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 10. Underskrifter

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt.


Köpare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Säljare


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________