Hävning av avtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum som den avtalspart som önskar häva ett avtal upprättar detta dokument.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Mottagare

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-port: ________

Hävning av avtal

Härmed häver jag, ________, det avtal som upprättades med dig den ________ i sin helhet.


Avtalet gäller följande:

________


Avtalsbrott har skett på följande sätt:

________


Avtalet ska anses hävt från och med dagens datum, avtalsprestationerna ska således inte fullföljas.

Underskrift


Datum: _______ Ort: ________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa ditt dokument

________

Mottagare

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-port: ________

Hävning av avtal

Härmed häver jag, ________, det avtal som upprättades med dig den ________ i sin helhet.


Avtalet gäller följande:

________


Avtalsbrott har skett på följande sätt:

________


Avtalet ska anses hävt från och med dagens datum, avtalsprestationerna ska således inte fullföljas.

Underskrift


Datum: _______ Ort: ________________________________________

Namnförtydligande: ________