Överst på sidan

Jämställdhetspolicy

Förlopp:
0%
?
X

Ange om företaget i fråga önskar upprätta en mer allmän diskrimineringspolicy med fokus på samtliga diskrimineringsgrunder eller en specifik som endast fokuserar på arbetsplatsens jämställdhetsarbete (d.v.s. fokus på kön).

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Jämställdhetspolicy för ________

§ 1. Syfte

Denna policy upprättas med följande syfte/-n:

________

§ 2. Definition diskriminering

Med diskriminering förstås att en person behandlas sämre än annan på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna som ställs upp i lag. 88825828225822 2.2.5. 222 8222855 522 25222 855825525858 25 25525 58 522 522 55 288225 28825 252, 555 52 22555 55 225 8528822 225222225252.


§ 3. Mål

Vi ställer i denna policy upp följande mål:

________


§ 4. Handlingsplan, rutiner och ansvar

För att nå ovan uppställda mål ska följande handlingsplan och rutiner följas:

Arbetsgivare

________


Arbetstagare

________

Visa det pågående
dokumentet

________

Jämställdhetspolicy för ________

§ 1. Syfte

Denna policy upprättas med följande syfte/-n:

________

§ 2. Definition diskriminering

Med diskriminering förstås att en person behandlas sämre än annan på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna som ställs upp i lag. 88825828225822 2.2.5. 222 8222855 522 25222 855825525858 25 25525 58 522 522 55 288225 28825 252, 555 52 22555 55 225 8528822 225222225252.


§ 3. Mål

Vi ställer i denna policy upp följande mål:

________


§ 4. Handlingsplan, rutiner och ansvar

För att nå ovan uppställda mål ska följande handlingsplan och rutiner följas:

Arbetsgivare

________


Arbetstagare

________