Kallelse till styrelsemöte i aktiebolag

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna kallelse skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Kallelse till styrelsemöte hos ________

Datum: ________

Tid: ________

Plats: ________Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

4. Fastställande av dagordning

5. Redogörelse om vad som hänt sedan sist

6. Diskussion kring följande punkter:

________

7. Beslut som ska fattas:

________

8. 885825 2522225 822 222225 522 52525 222228 2522

9. 222228 5888525252


Kallelse har skickats till samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Eventuell frånvaro ska anmälas till ________ via e-post ________.Välkommen!

Med vänlig hälsning,____________________________________________

Namnförtydligande styrelsens ordförande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Kallelse till styrelsemöte hos ________

Datum: ________

Tid: ________

Plats: ________Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

4. Fastställande av dagordning

5. Redogörelse om vad som hänt sedan sist

6. Diskussion kring följande punkter:

________

7. Beslut som ska fattas:

________

8. 885825 2522225 822 222225 522 52525 222228 2522

9. 222228 5888525252


Kallelse har skickats till samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Eventuell frånvaro ska anmälas till ________ via e-post ________.Välkommen!

Med vänlig hälsning,____________________________________________

Namnförtydligande styrelsens ordförande: ________