Överst på sidan

Kallelse till extra bolagsstämma

Förlopp:
0%
?
X

Uppge vad det aktiebolag som genom detta dokument ska kalla till extra bolagsstämma heter. Denna information finns registrerad hos Bolagsverket.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Styrelsen i ________, ________, kallar härmed samtliga aktieägare till extra bolagsstämma.

Datum: ________
Tid: ________
Plats: ________


För att få delta krävs att aktieägaren är inskriven i aktieboken senast på dagen för den extra bolagsstämman, d.v.s. den ________.

Den som vill närvara måste även anmäla detta till styrelsen senast den ________. Anmälan ska ske på följande sätt:

________

Av anmälan ska aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav framgå.

525 22 5228252552 2252255558 58 222 22855 825 25882522 258 225 2888 522 25255 8285288252252. En kopia ska även skickas med anmälan om deltagande.


Förslag till dagordning

________


För mer information kontakta ________ (________ hos ________ AB)

Visa det pågående
dokumentet

Styrelsen i ________, ________, kallar härmed samtliga aktieägare till extra bolagsstämma.

Datum: ________
Tid: ________
Plats: ________


För att få delta krävs att aktieägaren är inskriven i aktieboken senast på dagen för den extra bolagsstämman, d.v.s. den ________.

Den som vill närvara måste även anmäla detta till styrelsen senast den ________. Anmälan ska ske på följande sätt:

________

Av anmälan ska aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav framgå.

525 22 5228252552 2252255558 58 222 22855 825 25882522 258 225 2888 522 25255 8285288252252. En kopia ska även skickas med anmälan om deltagande.


Förslag till dagordning

________


För mer information kontakta ________ (________ hos ________ AB)