Överst på sidan

Köpebrev

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Köpebrev

§ 1. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Fastighetsöverlåtelse

Genom undertecknande av detta köpebrev, bestyrker ovan angiven säljare att fastighet ________, belägen på ________, försäljes till ________ procent till ovan angiven köpare.

Överenskommen köpeskilling uppgår till ________ SEK (________).


§ 4. 58822228

52228288882222 288222558 555225, 55 522 888882 822585 8 2825228222222 2552822.


§ 5. Underskrifter

Säljare

Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________


Köpare


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 6. Bevittning

Ovanstående namnteckningar bevittnas denna dag.


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Köpebrev

§ 1. Säljare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Köpare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Fastighetsöverlåtelse

Genom undertecknande av detta köpebrev, bestyrker ovan angiven säljare att fastighet ________, belägen på ________, försäljes till ________ procent till ovan angiven köpare.

Överenskommen köpeskilling uppgår till ________ SEK (________).


§ 4. 58822228

52228288882222 288222558 555225, 55 522 888882 822585 8 2825228222222 2552822.


§ 5. Underskrifter

Säljare

Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________


Köpare


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 6. Bevittning

Ovanstående namnteckningar bevittnas denna dag.


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________
Personnummer: ________