Överst på sidan

Krishanteringspolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna krishanteringspolicy skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Krishanteringspolicy - ________


§ 1. INLEDNING

I denna policy fastställs rutinerna som ska följas om en krissituation uppstår på arbetet.

En kris är en allvarlig händelse och uppstår då en persons vanliga reaktionssätt är otillräckligt för att psykiskt hantera en viss situation. Om en händelse kommer leda till att en kris uppstår beror både på dess karaktär och den drabbades reaktion.

En krissituation kan antingen vara anknuten till arbetsplatsen eller privatlivet. Vanliga krissituationer kopplade till arbetsplatsen är t.ex. olycksfall, anställds död, brand och rån. Situationer som vanligen klassas som kriser i privatlivet kan i stället vara t.ex. skilsmässa, sjukdom i familjen och brott mot person.

Med krisstöd förstås det direkta omhändertagandet av en person som befinner sig i en krissituation samt eventuella efterföljande åtgärder. Hur chefer, kollegor och andra personer reagerar gentemot en person som befinner sig i en kris har betydelse för hur krisen kommer hanteras av personen i fråga, varför denna policy är viktig.


§ 2. MÅLSÄTTNING

Vår målsättning med denna policy är följande:

________


§ 3. KRISSITUATIONER SOM KAN UPPSTÅ

I vårt arbete kan krissituationerna nedan uppstå. Rutinerna som tagits fram i denna policy tar sikte på dessa:

- Olycksfall

- Brand

- Hot

- Arbetstagares dödsfall

- Arbetstagares självmord

- Allvarlig sjukdom hos arbetstagare

- Allvarlig skada hos arbetstagare

- Tillbud

- Privata kriser (t.ex. skilsmässa, dödsfall i familjen)

- Övriga krissituationer:

________


§ 4. FÖREBYGGANDE ARBETE

För att minimera risk för att en krissituation uppstår på arbetsplatsen ska följande förebyggande åtgärder genomföras:

________


§ 5. HANDLINGSPLAN

Om en krissituation uppstår ska följande rutiner följas:

________


§ 6. 5885855

52 225822 822 888882 528522 225 22 2588882552822 285 8888 55 52582 28825 8225 825 8 225825 5525 85255 882 2888 882 25525822 8522 28825 52252 25 5582282852822. 82 88255282222 55 58 588855882552 552 252 8 8258822 22888 28825 52858528 222252258.

Visa det pågående
dokumentet

________

Krishanteringspolicy - ________


§ 1. INLEDNING

I denna policy fastställs rutinerna som ska följas om en krissituation uppstår på arbetet.

En kris är en allvarlig händelse och uppstår då en persons vanliga reaktionssätt är otillräckligt för att psykiskt hantera en viss situation. Om en händelse kommer leda till att en kris uppstår beror både på dess karaktär och den drabbades reaktion.

En krissituation kan antingen vara anknuten till arbetsplatsen eller privatlivet. Vanliga krissituationer kopplade till arbetsplatsen är t.ex. olycksfall, anställds död, brand och rån. Situationer som vanligen klassas som kriser i privatlivet kan i stället vara t.ex. skilsmässa, sjukdom i familjen och brott mot person.

Med krisstöd förstås det direkta omhändertagandet av en person som befinner sig i en krissituation samt eventuella efterföljande åtgärder. Hur chefer, kollegor och andra personer reagerar gentemot en person som befinner sig i en kris har betydelse för hur krisen kommer hanteras av personen i fråga, varför denna policy är viktig.


§ 2. MÅLSÄTTNING

Vår målsättning med denna policy är följande:

________


§ 3. KRISSITUATIONER SOM KAN UPPSTÅ

I vårt arbete kan krissituationerna nedan uppstå. Rutinerna som tagits fram i denna policy tar sikte på dessa:

- Olycksfall

- Brand

- Hot

- Arbetstagares dödsfall

- Arbetstagares självmord

- Allvarlig sjukdom hos arbetstagare

- Allvarlig skada hos arbetstagare

- Tillbud

- Privata kriser (t.ex. skilsmässa, dödsfall i familjen)

- Övriga krissituationer:

________


§ 4. FÖREBYGGANDE ARBETE

För att minimera risk för att en krissituation uppstår på arbetsplatsen ska följande förebyggande åtgärder genomföras:

________


§ 5. HANDLINGSPLAN

Om en krissituation uppstår ska följande rutiner följas:

________


§ 6. 5885855

52 225822 822 888882 528522 225 22 2588882552822 285 8888 55 52582 28825 8225 825 8 225825 5525 85255 882 2888 882 25525822 8522 28825 52252 25 5582282852822. 82 88255282222 55 58 588855882552 552 252 8 8258822 22888 28825 52858528 222252258.