Överst på sidan

Leveranspolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då företaget i fråga upprättar denna leveranspolicy.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Leveranspolicy

§ 1. Inledning

________ (fortsatt benämnt "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy innehållandes villkor gällande leverans av varor till kund.


§ 2. Leveransbekräftelse

När en beställning har gjorts på webbplatsen skickas en leveransbekräftelse ut till den e-post som angivits i samband med köpet.


§ 3. Leverans inom Sverige

Varor kan endast levereras inom Sverige.


§ 4. Leveranssätt och leveranstid

Företaget erbjuder sina kunder standard- och expressleverans.

Standardleverans

Vid standardleverans packas och skickas varorna inom ________ bankdagar från genomfört köp.

Varorna levereras av ________ och beräknas komma fram till leveransadressen inom ________ bankdagar från att beställningen skickats.

Standardleverans kan antingen ske till kundens hemadress eller postombud.

För standardleverans tillkommer en leveransavgift om ________ SEK (________).

Leveransavgiften läggs till totalbeloppet som ska betalas för beställningen.

Expressleverans

Vid expressleverans packas och skickas varorna inom ________ bankdagar från genomfört köp.

Varorna levereras av ________ och beräknas komma fram till leveransadressen inom ________ bankdagar från att beställningen skickats.

Expressleverans kan antingen ske till kundens hemadress eller postombud.

För expressleverans tillkommer en leveransavgift om ________ SEK (________).

Leveransavgiften läggs till totalbeloppet som ska betalas för beställningen.


§ 5. Leveransstatus

En kund kan kontrollera statusen på sin leverans på följande sätt:

________


§ 6. Klimatkompensering

Vi klimatkompenserar våra leveranser enligt följande:

________


§ 7. Skada vid leverans

Har en vara skadats under leverans ska kunden snarast kontakta oss via telefon på ________. Vid behov kommer kunden uppmanas att kompettera sådant samtal med att maila in foto/foton på varans skick till ________.

Levereras en vara skadad föreligger fel och kunden har rätt att antingen hålla inne betalning, kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag (eller ersättning för att själv avhjälpa felet) eller hävning. Mer specifik information kring fel i vara samt hur en reklamation ska gå till framgår av vår reklamationspolicy.


§ 8. 225822822 58 82825528

228252558 22 8555 8222 8222 528522 285 285 522 8222 82525 25 2225522 28825 25222 22555885252 25 522228 8855 555 2225522 5522 522 25585 522 8282552822 25882258 28825 522 22222 5588. 522825 52225 252 5822 8255282525 255858 22 22582282222 555 822285582 22 82555 225 2225522.

225 522 5582822 825 888 52252882 25588 522 22582282222 55 58 858222882 822252882 225 2225522. 585552 25588 522 225225222 22552858 8222 825882 285 2552 522 252522 888882 22582222 22 22582282222. 82225 258825 5822 225 22288252222 522 25585 8255282525.


§ 9. Underskrift


Ort: __________ Datum: _________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant hos ________): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Leveranspolicy

§ 1. Inledning

________ (fortsatt benämnt "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy innehållandes villkor gällande leverans av varor till kund.


§ 2. Leveransbekräftelse

När en beställning har gjorts på webbplatsen skickas en leveransbekräftelse ut till den e-post som angivits i samband med köpet.


§ 3. Leverans inom Sverige

Varor kan endast levereras inom Sverige.


§ 4. Leveranssätt och leveranstid

Företaget erbjuder sina kunder standard- och expressleverans.

Standardleverans

Vid standardleverans packas och skickas varorna inom ________ bankdagar från genomfört köp.

Varorna levereras av ________ och beräknas komma fram till leveransadressen inom ________ bankdagar från att beställningen skickats.

Standardleverans kan antingen ske till kundens hemadress eller postombud.

För standardleverans tillkommer en leveransavgift om ________ SEK (________).

Leveransavgiften läggs till totalbeloppet som ska betalas för beställningen.

Expressleverans

Vid expressleverans packas och skickas varorna inom ________ bankdagar från genomfört köp.

Varorna levereras av ________ och beräknas komma fram till leveransadressen inom ________ bankdagar från att beställningen skickats.

Expressleverans kan antingen ske till kundens hemadress eller postombud.

För expressleverans tillkommer en leveransavgift om ________ SEK (________).

Leveransavgiften läggs till totalbeloppet som ska betalas för beställningen.


§ 5. Leveransstatus

En kund kan kontrollera statusen på sin leverans på följande sätt:

________


§ 6. Klimatkompensering

Vi klimatkompenserar våra leveranser enligt följande:

________


§ 7. Skada vid leverans

Har en vara skadats under leverans ska kunden snarast kontakta oss via telefon på ________. Vid behov kommer kunden uppmanas att kompettera sådant samtal med att maila in foto/foton på varans skick till ________.

Levereras en vara skadad föreligger fel och kunden har rätt att antingen hålla inne betalning, kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag (eller ersättning för att själv avhjälpa felet) eller hävning. Mer specifik information kring fel i vara samt hur en reklamation ska gå till framgår av vår reklamationspolicy.


§ 8. 225822822 58 82825528

228252558 22 8555 8222 8222 528522 285 285 522 8222 82525 25 2225522 28825 25222 22555885252 25 522228 8855 555 2225522 5522 522 25585 522 8282552822 25882258 28825 522 22222 5588. 522825 52225 252 5822 8255282525 255858 22 22582282222 555 822285582 22 82555 225 2225522.

225 522 5582822 825 888 52252882 25588 522 22582282222 55 58 858222882 822252882 225 2225522. 585552 25588 522 225225222 22552858 8222 825882 285 2552 522 252522 888882 22582222 22 22582282222. 82225 258825 5822 225 22288252222 522 25585 8255282525.


§ 9. Underskrift


Ort: __________ Datum: _________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant hos ________): ________