Meddelande från arbetsgivare om kollektiv uppsägning/omorganisation

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då arbetsgivaren i fråga upprättar detta meddelande om kollektiv uppsägning/omorganisation.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Till,

Arbetstagare: ________
Anställningsnummer: ________
Facklig representant: ________ (________)

Från,

________
________

Meddelande om kommande kollektiv uppsägning

Hej,

Vi vill med detta meddelande informera dig om att vi, ________, har fattat ett beslut om att genomföra en kollektiv uppsägning som kommer att påverka din anställning. Denna åtgärd anses nödvändig p.g.a. följande skäl:

________

Vi beräknar att ________ stycken av våra anställda kommer omfattas av den kollektiva uppsägningen.

Den kollektiva uppsägninen förväntas ske vid följande tidpunkt:

________

Vi har som arbetsgivare en skyldighet enligt lagen om anställdningsskydd (LAS) att informera våra arbetstagare om pågående situation.

Vi kommer inleda fackliga förhandlingar med ________ från ________ för att diskutera och förhandla om möjliga åtgärder och villkor för att mildra de negativa konsekvenserna. Vi arbetar för att att minska antalet uppsägningar och för att erbjuda samtliga berörda parter nödvändigt stöd i enlighet med gällande lagstiftning och avtal.

Vi kommer samråda med dig för att ge dig möjlighet att ställa frågor, komma med feedback och diskutera poteniella alternativ. Vi kommer vidare undersöka samtliga möjligheter till omplacering eller annan åtgärd.

58 55 22582225 22 522 52225 252 82228555 22 8855 285 522525252 225825 225 582 285 88 222225 2255 8552 22225825 225 522 5252585225 225 5885 82828825552 255225.

82225882552 82225252822 222225 288855255558858 22225822 285 88 522255 582 522 52825 8 22225252 22555258822822222.

Vid frågor eller funderingar kan ________, som fungerar som kontaktperson, kontaktas via e-post på ________.

Tveka inte att höra av dig!


Med vänliga hälsningar,


Ort: ___________ Datum: ___________________________________________________
Namnförtydligande (representant för ________): ________

Visa ditt dokument

________

Till,

Arbetstagare: ________
Anställningsnummer: ________
Facklig representant: ________ (________)

Från,

________
________

Meddelande om kommande kollektiv uppsägning

Hej,

Vi vill med detta meddelande informera dig om att vi, ________, har fattat ett beslut om att genomföra en kollektiv uppsägning som kommer att påverka din anställning. Denna åtgärd anses nödvändig p.g.a. följande skäl:

________

Vi beräknar att ________ stycken av våra anställda kommer omfattas av den kollektiva uppsägningen.

Den kollektiva uppsägninen förväntas ske vid följande tidpunkt:

________

Vi har som arbetsgivare en skyldighet enligt lagen om anställdningsskydd (LAS) att informera våra arbetstagare om pågående situation.

Vi kommer inleda fackliga förhandlingar med ________ från ________ för att diskutera och förhandla om möjliga åtgärder och villkor för att mildra de negativa konsekvenserna. Vi arbetar för att att minska antalet uppsägningar och för att erbjuda samtliga berörda parter nödvändigt stöd i enlighet med gällande lagstiftning och avtal.

Vi kommer samråda med dig för att ge dig möjlighet att ställa frågor, komma med feedback och diskutera poteniella alternativ. Vi kommer vidare undersöka samtliga möjligheter till omplacering eller annan åtgärd.

58 55 22582225 22 522 52225 252 82228555 22 8855 285 522525252 225825 225 582 285 88 222225 2255 8552 22225825 225 522 5252585225 225 5885 82828825552 255225.

82225882552 82225252822 222225 288855255558858 22225822 285 88 522255 582 522 52825 8 22225252 22555258822822222.

Vid frågor eller funderingar kan ________, som fungerar som kontaktperson, kontaktas via e-post på ________.

Tveka inte att höra av dig!


Med vänliga hälsningar,


Ort: ___________ Datum: ___________________________________________________
Namnförtydligande (representant för ________): ________