Meddelande om hyreshöjning

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

Meddelande om hyreshöjning


1. Hyresobjekt

Adress: ________

2. Hyresgäst

Namn: ________


3. Hyresvärd

Namn: ________

Adress: ________


4. Hyreshöjning

Från och med den ________ begärs hyreshöjning om ________ SEK (________) per dag.

Den nya hyran blir därmed ________ SEK (________) per dag.

Om hyresgästen inte senast den ________ motsätter sig den begärda hyran blir hen bunden och skyldig att betala hyreshöjningen.

Även om motsättning till hyreshöjningen sker, eller om parterna inte kan komma överens, kan hyresnämnden pröva skäligheten av den begärda hyran. 82225 252 28582582 822 en månad 22225 522 52225 2255285252 555 52822228 222255222. 52252 525282522522 252 25285 22 282225288 28882 825 22 825822882 22555258822 55 252588528 528 222255222.

Till grund för hyreshöjningen ligger § ________ i parternas originalavtal, d.v.s. hyresavtalet.

Vid frågor gällande hyreshöjningen kan hyresvärden kontaktas via telefon eller e-post.

Telefonnummer: ________
E-post: ________


5. Underskrifter


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________6. Hyresgästens inställning

Kryssa för det alternativ som stämmer överens med hyresgästens inställning.

Accepterar hyreshöjningen ( )

Motsätter sig hyreshöjningen ( )Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Meddelande om hyreshöjning


1. Hyresobjekt

Adress: ________

2. Hyresgäst

Namn: ________


3. Hyresvärd

Namn: ________

Adress: ________


4. Hyreshöjning

Från och med den ________ begärs hyreshöjning om ________ SEK (________) per dag.

Den nya hyran blir därmed ________ SEK (________) per dag.

Om hyresgästen inte senast den ________ motsätter sig den begärda hyran blir hen bunden och skyldig att betala hyreshöjningen.

Även om motsättning till hyreshöjningen sker, eller om parterna inte kan komma överens, kan hyresnämnden pröva skäligheten av den begärda hyran. 82225 252 28582582 822 en månad 22225 522 52225 2255285252 555 52822228 222255222. 52252 525282522522 252 25285 22 282225288 28882 825 22 825822882 22555258822 55 252588528 528 222255222.

Till grund för hyreshöjningen ligger § ________ i parternas originalavtal, d.v.s. hyresavtalet.

Vid frågor gällande hyreshöjningen kan hyresvärden kontaktas via telefon eller e-post.

Telefonnummer: ________
E-post: ________


5. Underskrifter


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________6. Hyresgästens inställning

Kryssa för det alternativ som stämmer överens med hyresgästens inställning.

Accepterar hyreshöjningen ( )

Motsätter sig hyreshöjningen ( )Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________