Överst på sidan

Meddelande om hyreshöjning

Förlopp:
0%
?
X

Ange dagens datum då detta dokument fylls i och skickas till hyresgästen.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Meddelande om hyreshöjning


1. Hyresobjekt

Adress: ________

2. Hyresgäst

Namn: ________


3. Hyresvärd

Namn: ________

Adress: ________


4. Hyreshöjning

Från och med den ________ begärs hyreshöjning om ________ SEK (________) per dag.

Den nya hyran blir därmed ________ SEK (________) per dag.

Om hyresgästen inte senast den ________ motsätter sig den begärda hyran blir hen bunden och skyldig att betala hyreshöjningen.

Även om eventuell motsättning till hyreshöjningen inte sker, eller om parterna inte kan komma överens, kan hyresnämnden pröva skäligheten av den begärda hyran. 82225 252 28582582 822 en månad 22225 522 52225 2255285252 555 52822228 222255222. Innan hyresnämnden kan pröva en eventuell tvist ska en skriftlig förhandling ha påkallats hos motparten.


5. Underskrifter


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________6. Hyresgästens inställning

Kryssa för det alternativ som stämmer överens med hyresgästens inställning.

Accepterar hyreshöjningen ( )

Motsätter sig hyreshöjningen ( )Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Meddelande om hyreshöjning


1. Hyresobjekt

Adress: ________

2. Hyresgäst

Namn: ________


3. Hyresvärd

Namn: ________

Adress: ________


4. Hyreshöjning

Från och med den ________ begärs hyreshöjning om ________ SEK (________) per dag.

Den nya hyran blir därmed ________ SEK (________) per dag.

Om hyresgästen inte senast den ________ motsätter sig den begärda hyran blir hen bunden och skyldig att betala hyreshöjningen.

Även om eventuell motsättning till hyreshöjningen inte sker, eller om parterna inte kan komma överens, kan hyresnämnden pröva skäligheten av den begärda hyran. 82225 252 28582582 822 en månad 22225 522 52225 2255285252 555 52822228 222255222. Innan hyresnämnden kan pröva en eventuell tvist ska en skriftlig förhandling ha påkallats hos motparten.


5. Underskrifter


Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________6. Hyresgästens inställning

Kryssa för det alternativ som stämmer överens med hyresgästens inställning.

Accepterar hyreshöjningen ( )

Motsätter sig hyreshöjningen ( )Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________