Medlingsöverenkommelse

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

Medlingsöverenskommelse

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Medlare

Namn: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Tvist

Beskrivning av den tvist som parterna befunnit sig i:

________


§ 4. Överenskommelse

Parterna har tillsammans med medlaren kommit till följande överenskommelse:

________


§ 5. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 6. 58882

5228255 28882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258, 285 25522525 8222 252 22225 2888 22 282522822222882, 252 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 7. Underskrifter

Parterna intygar, genom signering av detta avtal, att de förstår och står bakom vad som överenskommits.


Parter


a) Ort: __________ Datum: _____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: _____________________________________________

Namnförtydligande: ________


Medlare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Medlingsöverenskommelse

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Medlare

Namn: ________
Personnummer: ________
Yrke: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Tvist

Beskrivning av den tvist som parterna befunnit sig i:

________


§ 4. Överenskommelse

Parterna har tillsammans med medlaren kommit till följande överenskommelse:

________


§ 5. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 6. 58882

5228255 28882 52252252 28885222822 285 22822822 58 52225 58258, 285 25522525 8222 252 22225 2888 22 282522822222882, 252 2888222 5822558 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 7. Underskrifter

Parterna intygar, genom signering av detta avtal, att de förstår och står bakom vad som överenskommits.


Parter


a) Ort: __________ Datum: _____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: _____________________________________________

Namnförtydligande: ________


Medlare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________