Överst på sidan

Påminnelse om obetald hyra

Förlopp:
0%
?
X

Ange det datum då hyresvärden fyller i denna blankett.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Datum: ________

Påminnelse om obetald hyra

Hyresgäst: ________

Hyresvärd: ________

Hyresobjekt: ________


Hyran för ________ har förfallit till betalning. Ännu har ingen betalning bokförts, vilket förmodas vara ett förbiseende från er.

Betala omgående den förfallna skulden till;

Bank: ________

Kontonummer: ________

585 522888822 822582822 222225 8258522 8288258 885552 2888 8225882 225 288822225252 58282225. Har betalning skett inom de senaste dagarna kan denna påminnelse bortses ifrån.


Specifikation

Hyresbelopp: ________ SEK (________)

Visa det pågående
dokumentet

Datum: ________

Påminnelse om obetald hyra

Hyresgäst: ________

Hyresvärd: ________

Hyresobjekt: ________


Hyran för ________ har förfallit till betalning. Ännu har ingen betalning bokförts, vilket förmodas vara ett förbiseende från er.

Betala omgående den förfallna skulden till;

Bank: ________

Kontonummer: ________

585 522888822 822582822 222225 8258522 8288258 885552 2888 8225882 225 288822225252 58282225. Har betalning skett inom de senaste dagarna kan denna påminnelse bortses ifrån.


Specifikation

Hyresbelopp: ________ SEK (________)