Överst på sidan

Påminnelse om obetald hyra

Förlopp:
0%
?
X

Ange det datum då hyresvärden fyller i denna blankett.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Datum: ________

Påminnelse om obetald hyra

Hyresgäst: ________


Hyresvärd: ________


Hyresobjekt:
________


Hyran för ________ har förfallit till betalning. Ännu har ingen betalning bokförts, vilket förmodas vara ett förbiseende från er.

Betala omgående den förfallna skulden till;

Bank: ________

Kontonummer: ________

Efb bfaaffeab aafcfbfbd acaaaf aabfbab aafaaca efbcfa ffff fbacaac aab ffffacaacbba cedfbfaf. Har betalning skett inom de senaste dagarna kan denna påminnelse bortses ifrån.


Specifikation

Hyresbelopp: ________ SEK

Visa det pågående
dokumentet

Datum: ________

Påminnelse om obetald hyra

Hyresgäst: ________


Hyresvärd: ________


Hyresobjekt:
________


Hyran för ________ har förfallit till betalning. Ännu har ingen betalning bokförts, vilket förmodas vara ett förbiseende från er.

Betala omgående den förfallna skulden till;

Bank: ________

Kontonummer: ________

Efb bfaaffeab aafcfbfbd acaaaf aabfbab aafaaca efbcfa ffff fbacaac aab ffffacaacbba cedfbfaf. Har betalning skett inom de senaste dagarna kan denna påminnelse bortses ifrån.


Specifikation

Hyresbelopp: ________ SEK