Överst på sidan

Pantavtal - lös egendom

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Pantavtal

§ 1. Panthavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Pantsättare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Pantsättning och panträtt

Som säkerhet för nedan presenterad skuld pantsätts nedan presenterade tillgångar.

Genom signering av detta avtal godtar pantsättaren att panten tas i anspråk om de förpliktelser som följer med skulden som är föremål för denna pantsättning inte kan uppfyllas.


§ 4. Skuld

Skulden som panten ställts som säkerhet för uppgår vid signering av detta avtal till ________ SEK (________).

Lånenummer/kontonummer: ________.

Skulden uppkom den ________.


§ 5. Pantsatta tillgångar

Bostadsrätt

Adress: ________.
Lägenhetsnummer: ________.
Pantsatt till följande värde: ________ SEK (________).


§ 6. Besittning

Egendomen som pantsätts är under avtalsperioden i pantsättarens besittning.


§ 7. 882588225825

82225 58258 82225 28888 522 5228825 8258522 55 5225822585, 28825 2552 28888 25522525 222282 2825228 22 52252.


§ 8. Bifogat dokument

Till detta avtal bifogas skuldebrevet för ovan presenterat lån.


§ 9. Underskrifter

Panthavare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Pantsättare


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Pantavtal

§ 1. Panthavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Pantsättare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Pantsättning och panträtt

Som säkerhet för nedan presenterad skuld pantsätts nedan presenterade tillgångar.

Genom signering av detta avtal godtar pantsättaren att panten tas i anspråk om de förpliktelser som följer med skulden som är föremål för denna pantsättning inte kan uppfyllas.


§ 4. Skuld

Skulden som panten ställts som säkerhet för uppgår vid signering av detta avtal till ________ SEK (________).

Lånenummer/kontonummer: ________.

Skulden uppkom den ________.


§ 5. Pantsatta tillgångar

Bostadsrätt

Adress: ________.
Lägenhetsnummer: ________.
Pantsatt till följande värde: ________ SEK (________).


§ 6. Besittning

Egendomen som pantsätts är under avtalsperioden i pantsättarens besittning.


§ 7. 882588225825

82225 58258 82225 28888 522 5228825 8258522 55 5225822585, 28825 2552 28888 25522525 222282 2825228 22 52252.


§ 8. Bifogat dokument

Till detta avtal bifogas skuldebrevet för ovan presenterat lån.


§ 9. Underskrifter

Panthavare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Pantsättare


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________