Överst på sidan

Policy för användning av sociala medier

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna policy om användning av sociala medier skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Policy om användning av sociala medier hos ________

§ 1. Inledning

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga anställda hos oss på ________ gällande användning av sociala medier.

§ 2. Definition av sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationskanaler där användare tillåts kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, ljud eller bild. Till kategorin "Sociala medier" hör bl.a. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube och LinkedIn.

§ 3. Syfte

Syftet med denna policy är att få kontroll över de anställdas användning av sociala medier. Samtliga av våra medarbetare som använder sociala medier ska följa denna policy och dess riktlinjer.

§ 4. Vår syn på sociala medier

Vi på ________ har följande inställning till sociala medier:

________

§ 5. Mål

Med denna policy önskar vi uppnå följande mål:

________


§ 6. Riktlinjer

a) Vår utgångspunkt är att vi ser positivt på användning av sociala medier i arbetet.

b) I vårt arbete kan sociala medier användas enligt följande samt gynna oss på följande sätt:

________

c) Sociala medier ska användas med förnuft både i arbetet och privat. Medverkan i sociala medier påverkar inte bara medarbetaren privat utan även bilden av oss på ________. Medarbetaren måste kunna skilja på användning av sociala medier inom ramen för sin anställning och privat användning. Oavsett om medarbetaren publicerar något privat eller i arbetet är hen personligt ansvarig. Om uppgifter som skadar oss delas, kan medarbetaren göra sig skyldig till brott mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet.

d) Under arbetstid får sociala medier endast användas i arbetet. Användning av sociala medier privat får endast göras på raster samt före och efter arbetstid.

e) Sociala medier får användas under maximalt ________ timmar per arbetsdag.

f) 585 285225522 25822 855 822 55 28885222 885 5285252822 58 8288585 225825 8 52852822 2888 5582222 28825 5582282852822 252 225558225522 8 25525 85255 882 2888 882 2552825 8522.


§ 7. Ansvar och skyldigheter

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren har följande skyldighet/-er och ansvar gällande användning av sociala medier på arbetsplatsen:

________

Chef/-er

Chefen/cheferna har följande skyldighet/-er och ansvar gällande användning av sociala medier på arbetsplatsen:

________

Arbetstagarna

Arbetstagarna har följande skyldighet/-er och ansvar gällande användning av sociala medier på arbetsplatsen:

________


§ 8. Hantering vid användning av sociala medier i strid med denna policy

Använder någon som omfattas av denna policy sociala medier i strid med vad som här framgår gäller följande:

________
Arbetsgivarens signatur

Datum: ______ Ort: ____________________________________

Namnförtydligande representant för arbetsgivaren: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Policy om användning av sociala medier hos ________

§ 1. Inledning

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga anställda hos oss på ________ gällande användning av sociala medier.

§ 2. Definition av sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationskanaler där användare tillåts kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, ljud eller bild. Till kategorin "Sociala medier" hör bl.a. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube och LinkedIn.

§ 3. Syfte

Syftet med denna policy är att få kontroll över de anställdas användning av sociala medier. Samtliga av våra medarbetare som använder sociala medier ska följa denna policy och dess riktlinjer.

§ 4. Vår syn på sociala medier

Vi på ________ har följande inställning till sociala medier:

________

§ 5. Mål

Med denna policy önskar vi uppnå följande mål:

________


§ 6. Riktlinjer

a) Vår utgångspunkt är att vi ser positivt på användning av sociala medier i arbetet.

b) I vårt arbete kan sociala medier användas enligt följande samt gynna oss på följande sätt:

________

c) Sociala medier ska användas med förnuft både i arbetet och privat. Medverkan i sociala medier påverkar inte bara medarbetaren privat utan även bilden av oss på ________. Medarbetaren måste kunna skilja på användning av sociala medier inom ramen för sin anställning och privat användning. Oavsett om medarbetaren publicerar något privat eller i arbetet är hen personligt ansvarig. Om uppgifter som skadar oss delas, kan medarbetaren göra sig skyldig till brott mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet.

d) Under arbetstid får sociala medier endast användas i arbetet. Användning av sociala medier privat får endast göras på raster samt före och efter arbetstid.

e) Sociala medier får användas under maximalt ________ timmar per arbetsdag.

f) 585 285225522 25822 855 822 55 28885222 885 5285252822 58 8288585 225825 8 52852822 2888 5582222 28825 5582282852822 252 225558225522 8 25525 85255 882 2888 882 2552825 8522.


§ 7. Ansvar och skyldigheter

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren har följande skyldighet/-er och ansvar gällande användning av sociala medier på arbetsplatsen:

________

Chef/-er

Chefen/cheferna har följande skyldighet/-er och ansvar gällande användning av sociala medier på arbetsplatsen:

________

Arbetstagarna

Arbetstagarna har följande skyldighet/-er och ansvar gällande användning av sociala medier på arbetsplatsen:

________


§ 8. Hantering vid användning av sociala medier i strid med denna policy

Använder någon som omfattas av denna policy sociala medier i strid med vad som här framgår gäller följande:

________
Arbetsgivarens signatur

Datum: ______ Ort: ____________________________________

Namnförtydligande representant för arbetsgivaren: ________