Överst på sidan

Policy gällande öppet köp och bytesrätt

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om denna policy gäller för köp som sker i butik eller som görs på distans, t.ex. online eller över telefon. Detta dokument kan endast användas för att upprätta en policy om öppet köp och bytesrätt gällande köp som görs i butik.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Policy gällande öppet köp och byten

§ 1. Inledning

________ (fortsatt benämnt "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy innehållandes villkor för hur byten av varor ska gå till.


§ 2. Öppet köp

Företaget erbjuder inget öppet köp.


§ 3. Bytesrätt

a) Definition

Bytesrätt innebär att kunden under en period har rätt att byta en vara som köpts till en annan.

b) Period för bytesrätt

Företaget erbjuder bytesrätt under ________ dagar från köpet.

c) Byte

En kund som önskar utnyttja sin bytesrätt kan byta en vara mot annan eller mot ett tillgodokvitto. Med ett tillgodokvitto förstås en kredit som kunden kan använda vid ett senare tillfälle hos företaget. Sådant kvitto ska användas inom ________ dagar från att det utfärdats. Används kvittot inte inom utsatt tid förlorar kunden sin rätt att använda krediten på tillgodokvittot.

Byts en vara mot en vara till ett högre pris ska kunden betala mellanskillnaden. Byts en vara mot en vara till ett billigare pris ska företaget återbetala mellanskillnaden till kunden kontant.


§ 4. Undantag

Bytesrätt gäller inte vid köp av följande varor:

________


§ 5. 5888225

a) 828255 22 2525 8225 22 8555 825 522 258 225 2888 8528222 8 2225525552 82882. 582225288 22525822822 825 885552 8555 822522 285 85228825 2588852255 825 88225 2855.

b) 225 522 222 8222 825 225252258 25588 522 522 55 2528525.

c) 225 522 222 8222 825 225252258 25588 522 2882222 2252528.

Visa det pågående
dokumentet

________

Policy gällande öppet köp och byten

§ 1. Inledning

________ (fortsatt benämnt "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy innehållandes villkor för hur byten av varor ska gå till.


§ 2. Öppet köp

Företaget erbjuder inget öppet köp.


§ 3. Bytesrätt

a) Definition

Bytesrätt innebär att kunden under en period har rätt att byta en vara som köpts till en annan.

b) Period för bytesrätt

Företaget erbjuder bytesrätt under ________ dagar från köpet.

c) Byte

En kund som önskar utnyttja sin bytesrätt kan byta en vara mot annan eller mot ett tillgodokvitto. Med ett tillgodokvitto förstås en kredit som kunden kan använda vid ett senare tillfälle hos företaget. Sådant kvitto ska användas inom ________ dagar från att det utfärdats. Används kvittot inte inom utsatt tid förlorar kunden sin rätt att använda krediten på tillgodokvittot.

Byts en vara mot en vara till ett högre pris ska kunden betala mellanskillnaden. Byts en vara mot en vara till ett billigare pris ska företaget återbetala mellanskillnaden till kunden kontant.


§ 4. Undantag

Bytesrätt gäller inte vid köp av följande varor:

________


§ 5. 5888225

a) 828255 22 2525 8225 22 8555 825 522 258 225 2888 8528222 8 2225525552 82882. 582225288 22525822822 825 885552 8555 822522 285 85228825 2588852255 825 88225 2855.

b) 225 522 222 8222 825 225252258 25588 522 522 55 2528525.

c) 225 522 222 8222 825 225252258 25588 522 2882222 2252528.